Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bwrdd Pensiwn Lleol​

Mae gan y Bwrdd Pensiwn Lleol ddyletswyddau penodol, yn unol â Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 (y Ddeddf), i gynorthwyo Rheolwyr Cynllun (yr Awdurdod Tân) i gydymffurfio â’r Ddeddf a Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn y Diffoddwyr Tân, deddfwriaeth arall sy’n ymwneud â llywodraethu a gweinyddu’r Cynlluniau ac unrhyw ofyniad a nodwyd gan y Rheolydd Pensiynau.

Mae'r Bwrdd Pensiwn Lleol yn cynnwys:

Cynrychiolwyr yr Aelodau;
I'w gadarnhau – Cymdeithas y Swyddogion Tân 
I'w gadarnhau - Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân 
Mr Tim Dicker – Undeb Diffoddwyr Tân Rhan-amser
Mr Andrew Hearne – Undeb y Frigâd Dân

Cynrychiolwyr y Cyflogwr;
Y Cynghorydd Claire Mills 
Y Cynghorydd ​Des Thomas
Mr Steve Bryant
Mr Iwan Cray 

Cadeirydd Annibynnol;​
Mr Gerard Moore 

​​​​

​Gelwir arnoch trwy hyn i fynd i gyfarfod o'r Bwrdd Pensiwn Lleol sydd i'w gynnal yn Ystafell Caer,
Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ddydd Llun, 28 Tachwedd.
Sessiwn Hyfforddiant 11:00
Cyfarfod 13:30