Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Calendr Cyfarfodydd

Isod ceir calendr o gyfarfodydd y Pwyllgorau.

I gael dadansoddiad o gyfarfodydd pob Pwyllgor unigol, ymwelwch â thudalen y Pwyllgor a defnyddiwch y ddewislen ar ochr chwith y dudalen.

Pwyllgor Dyddiad y Cyfarfod
Awdurdod Tân (10:00 Swït Caer)

17 Medi 2018
10 Rhagfyr 2018
4 Chwefror 2019
18 Mawrth 2019​
5 Mehefin 2019 (CCB)


Pwyllgor Rheoli Adnoddau​ (10:00 Swït Caer)

16 Gorffennaf 2018
12 Tachwedd 2018
​21 Ionawr 2019
15 Ebrill 2019
Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (10:00 Swït Caer)

23 Gorffennaf 2018
5 Tachwedd 2018
28 Ionawr 2019
13 Mai 2019
Pwyllgor Safonau​​​ (Tywi)

30 Gorffennaf 2018 (10:30)
10 Rhagfyr 2018 (13:00)
​Pwyllgor  Cydnabyddiaeth Ariannol​​ y Prif Swyddogion (Tywi) 08 Hydref 2018 (10:00)
15 Ebrill 2019 (13:00)

Cyd Fforwm Ymgynghorol (13:00 Swït Caer)

17 Medi 2018

​04 Chwefror 2019
​​​
Fforwm Gwasanaethau Democrataidd (10:00)

​15 Hydref 2018 (Tywi)
25 Mawrth 2019 (Swït Caer 
Gweithgor Cynllunio Gwella Blynyddol / Cynllinio Cyllideb Corfforaethol (Swït Caer)

02 Gorffennaf 2018  (10:00)
03 Medi 2018 (10:00)
​28 Ionawr 2019 (13:00)
Bwrdd Pensiwn Lleol (14:00 Swït Caer)

​09 Gorfennaf 2018
19 Tachwedd 2018
11 Mawrth 2019
Pwyllgor Penodiadau 02 Gorffennaf 2018 (09:30 Tywi​)
​​​​