Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Calendr Cyfarfodydd

Isod ceir calendr o gyfarfodydd y Pwyllgorau.

I gael dadansoddiad o gyfarfodydd pob Pwyllgor unigol, ymwelwch â thudalen y Pwyllgor a defnyddiwch y ddewislen ar ochr chwith y dudalen.

Pwyllgor Dyddiad y Cyfarfod
Awdurdod Tân (10:00 Swït Caer)

18 Medi 2017
11 Rhagfyr 2017
5 Chwefror 2018
19 Mawrth 2018​
6 Mehefin 2018 (CCB)


Pwyllgor Rheoli Adnoddau​ (10:00 Swït Caer)

17 Gorffennaf 2017
13 Tachwedd 2017
15 Ionawr 2018
16 Ebrill 2018
Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad (10:00 Swït Caer)

24 Gorffennaf 2017
23 Hydrefd 2017
29 Ionawr 2018
23 Ebrill 2018
Pwyllgor Safonau​​​ (10:30 Tywi)

31 Gorffennaf 2017
Dyddiad i'w gadarnhau
​Pwyllgor  Cydnabyddiaeth Ariannol​​ y Prif Swyddogion (Tywi) 9 Hydref 2017
16 Ebrill 2018

Cyd Fforwm Ymgynghorol (13:00 Swït Caer)

18 Medi 2017

​5 Chwefror 2018
​​​
Fforwm Gwasanaethau Democrataidd (10:00 Swït Caer)

​16 Hydref 2017
26 Mawrth 2018
Gweithgor Cynllunio Gwella Blynyddol (Swït Caer)

3 Gorffennaf 2017
4 Medi 2017
​29 Ionawr 2018
Bwrdd Pensiwn Lleol (Swït Caer)

​10 Gorfennaf 2017
20 Tachwedd 2017
12 Mawrth 2018
​​