Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Adnoddau

Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Pwyllgor Adnoddau, sy'n ymgymryd â'r ariannol, caffael, eiddo a gwybodaeth / technoleg cyfathrebu swyddogaethau. Bydd cynrychiolaeth ar y pwyllgor hwn yn dwyn yr cymesuredd un fath â'r cyfansoddiad gwleidyddol yr Awdurdod cyfan.

 

Canolbarth a Gorllewin Cymru Tân ac Achub Cyfarfod Pwyllgor Adnoddau Gwasanaethi'w gynnal ar Dydd Llun 9fed Ionawr 2012 ar 11.00 am yn y Ganolfan Gynhadledd Tân,Pencadlys y Gwasanaeth ac Achub, Caerfyrddin.

​​A​genda

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol.

3. I dderbyn ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Adnoddau, a gynhaliwyd ar y 6edo Ragfyr 2010.

4. I dderbyn ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Adnoddau, a gynhaliwyd ar y 14eg o Dachwedd 2011.

5. I dderbyn yr Adroddiad Monitro ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2011/12. (PDF, 13kb)

6. I dderbyn Datganiad Polisi Isafswm Darpariaeth Refeniw ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2012/13. (PDF, 14kb)

7. I dderbyn adroddiad y Trysorydd ar y Côd Darbodus a'r Dangosyddion Darbodus ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2012/13. (PDF, 14kb)

8. I dderbyn Cyd Adroddiad y Prif Swyddog Tân a'r Cyfarwyddwr Adnoddau ar Ofynion y Gyllideb ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2012/13. (PDF, 14kb)

9. I dderbyn Adroddiad Manwl ar y Gyllideb ar gyfer 2012/13. (PDF, 13kb)

10. I dderbyn Polisi a Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2012/13. (PDF, 13kb)

11. I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys, yn unol ag adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Canolbarth a Gorllewin Cymru Tân ac Achub Cyfarfod Pwyllgor Adnoddau Gwasanaethi'w gynnal ar dydd Llun 4 Tachwedd 2011 yn 11.00 am yn y Ganolfan Gynhadledd Tân,Pencadlys y Gwasanaeth ac Achub, Caerfyrddin.

​​A​genda

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Niweidiol.

3. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd / Materion Personol.

4. I dderbyn ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Adnoddau, a gynhaliwyd ar yr 11eg o Orffennaf 2011.

5. I dderbyn Adroddiad Monitro'r Gyllideb ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2011/12. (PDF, 13kb)

6. I dderbyn Cyd Adroddiad y Prif Swyddog Tân a'r Cyfarwyddwr Adnoddau, ar Ofynion y Gyllideb ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2012/13. (PDF, 18kb)

7. I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag adran 100(b)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Canolbarth a Gorllewin Cymru Tân ac Achub Cyfarfod Pwyllgor Adnoddau Gwasanaethi'w gynnal ar Ddydd Llun 11 Gorffennaf, 2011 am 11.00 am yn y Ganolfan GynhadleddTân, Pencadlys y Gwasanaeth ac Achub, Caerfyrddin.

​​A​genda

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol.

3. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd / Materion Personol.

4. Derbyn ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Adnoddau a gynhaliwyd ar:

​i) 10 Ionawr 2011 

ii) 1 Mehefin 2011

5. Derbyn yr Adroddiad ar Fonitro Cyllidebau ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2010/11 er gwybodaeth. (PDF, 16kb)

6. Derbyn yr Adroddiad ar Fonitro Cyllidebau ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2011/12. (PDF, 16kb)

7. Derbyn adroddiad ar Adnewyddu Yswiriant – 2011 / 2012. (PDF, 53kb)

8. Ystyried unrhyw faterion eraill mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried ar frys yn unol ag Adran 100(4)(b) deddf llywodraeth leol 1972.

Canolbarth a Gorllewin Cymru Tân ac Achub Cyfarfod Pwyllgor Adnoddau Gwasanaethi'w gynnal ar ddydd Llun Ionawr 10fed am 11.00 am yn y Ganolfan Gynhadledd Tân,Pencadlys y Gwasanaeth ac Achub, Caerfyrddin.

​​A​genda

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol.

3. I dderbyn ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Adnoddau, a gynhaliwyd ar y 6edo Ragfyr 2010.

4. I dderbyn Adroddiad Monitro’r Gyllideb ar gyfer y Flwyddyn Ariannol2010/11. (PDF, 27kb)

5. I dderbyn y Datganiad Polisi ar Ddarpariaeth Isafswm Refeniw ar gyfer2011/12. (PDF, 24kb)

6. I dderbyn Adroddiad y Trysorydd ar y Côd Darbodus a’r Dangosyddion Darbodus ar gyfer2011/12. (PDF, 39kb)

7. I dderbyn Cyd Adroddiad y Prif Swyddog Tân a’r Cyfarwyddwr Adnoddau ar Ofynion y Gyllideb ar gyfer2011/12. (PDF, 26kb)

8. I dderbyn y Gyllideb Refeniw Fanwl ar gyfer2011/12. (PDF, 31kb)

9. I dderbyn Polisi a Strategaeth Rheoli Trysorlys 2011/12 a’r Arferion Rheoli Trysorlys​. (PDF, 31kb)

10. I ystyried unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag adran 100(b)(4) o ddeddf llywodraeth leol 1972.