Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Pobl a Datblygu Trefniadaeth

Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Pwyllgor Pobl a Datblygu Trefniadaeth, sy'n ystyriedmaterion yn ymwneud â'r gweithlu ym mae​s, dysgu a datblygu cyflogaeth ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. Bydd cynrychiolaeth ar y Pwyllgor hwn yn dilyn yr cymesuredd un fath â'rcyfansoddiad gwleidyddol yr Awdurdod cyfan​.​

 

Canolbarth a Gorllewin Cymru Tân ac Achub Pobl a Datblygu Trefniadaeth Cyfarfod y Pwyllgor i'w gynnal ar ddydd Llun 12 Mawrth, 2012 am 11.00 am yn y GanolfanGynhadledd Tân, Pencadlys y Gwasanaeth ac Achub, Caerfyrddin.

​​A​genda

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Niweidiol.

3. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd a Materion Personol.

4. I dderbyn cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Datblygu Pobl a'r Gyfundrefn, a gynhaliwyd ar y 19eg o Ragfyr 2011 (er gwybodaeth yn unig).

5. I dderbyn adroddiad ar Iechyd a Lles. (PDF, 13kb)

6. I dderbyn adroddiad ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2012 - 2014. (PDF, 14kb)

7. I dderbyn adroddiad ar System Argaeledd Wrth Gefn Rappel. (PDF, 13kb)

8. I dderbyn Adroddiad Blynyddol y Caplaniaid. (PDF, 1.31mb)

9. I dderbyn y Diweddaraf ar Reoli Perfformiad Iechyd a Diogelwch​. (PDF, 17kb)

10. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys, yn unol ag Adran 100(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Canolbarth a Gorllewin Cymru Tân ac Achub Pobl a Datblygu Trefniadaeth Cyfarfod y Pwyllgor i'w gynnal ar ddydd Llun 19 Rhagfyr, 2011 am 11.00 am yn y Ganolfan Gynhadledd TânPencadlys y Gwasanaeth ac Achub, Caerfyrddin. 

​​A​genda

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a Niweidiol.

3. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd a materion personol.

4. I dderbyn ac ystyried cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Datblygu Pobl a'r Gyfundrefn, a gynhaliwyd ar y 12fed o Fedi 2011.

5. I dderbyn adroddiad ar Iechyd a Lles. (PDF, 13kb)

6. I dderbyn adroddiad ar y Wobr Iechyd Corfforaethol. (PDF, 17kb)

7. I dderbyn y Diweddaraf ar Adolygu Datblygiad Unigolion (IDR). (PDF, 22kb)

8. I dderbyn adroddiad ar Lwybrau Datblygu Sefydliadol. (PDF, 17kb)

9. I dderbyn y Diweddaraf ar Ddarparu Hyfforddiant 2011. (PDF, 12kb)

10. I dderbyn y Diweddaraf ar Reoli Perfformiad Iechyd a Diogelwch. (PDF, 16kb)

11. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

12. I gytuno, yn unol ag Adran 100A(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio'r wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae'n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad Rhan 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol a materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sydd ym meddiant yr wybodaeth hynny).

13. I dderbyn Adroddiad Risg Gorfforaethol ar hawliadau a wnaed yn erbyn yr Awdurdod Tân, yn unol â'r Portffolio Atebolrwydd Cyflogwyr / Cyhoeddus.

Canolbarth a Gorllewin Cymru Tân ac Achub Pobl a Datblygu Trefniadaeth Cyfarfod y Pwyllgor i'w gynnal ddydd Llun 12 Medi 2011 am 11.00 am yn y Ganolfan GynhadleddTân, Pencadlys y Gwasanaeth ac Achub, Caerfyrddin. 

​​A​genda​

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2. Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol a Niweidiol.

3. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd a materion personol.

4. I dderbyn ac ystyried cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Datblygu Pobl a'r Gyfundrefn, a gynhaliwyd ar y 13eg o Fehefin 2011.

5. I dderbyn adroddiad ar Iechyd a Lles. (PDF, 13kb)

6. I dderbyn adroddiad gan Bwyllgor Trafnidiaeth Tŷ'r Cyffredin (MIRG). (PDF, 72kb)

7. I dderbyn adroddiad ar Fesur Iaith Gymraeg (Cymru). (PDF, 12kb)

8. I dderbyn adroddiad ar Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2010/11. (PDF, 12kb)

9. I dderbyn y Diweddaraf ar Reoli Perfformiad Iechyd a Diogelwch.

10. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. (PDF, 15kb)

11. I gytuno, yn unol ag Adran 100A(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, eithrio'r wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod oherwydd, pe byddent yn bresennol, mae'n debygol y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei ddatgelu o fewn disgrifiad Rhan 12(A)(1) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, sef gwybodaeth yn ymwneud ag unigolyn penodol a materion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr Awdurdod sy'n meddu ar yr wybodaeth hynny).

12. I dderbyn Adroddiad Risg Gorfforaethol ar hawliadau a wnaed yn erbyn yr Awdurdod Tân.

Canolbarth a Gorllewin Cymru Tân ac Achub Pobl a Datblygu Trefniadaeth Cyfarfod y Pwyllgor i'w gynnal ar ddydd Llun 13 Mehefin, 2011 am 11.00 am yn y GanolfanGynhadledd Tân, Pencadlys y Gwasanaeth ac Achub, Caerfyrddin. 

​​A​genda​

1. Ymddiheuriadau am Absenoldeb a Materion Personol.

2. Datganiad gan Aelodau o Unrhyw Fuddiannau Personol.

3. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd a materion personol.

4. I dderbyn ac ystyried cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Datblygu Pobl a'r Gyfundrefn, a gynhaliwyd ar y 7fed o Fawrth 2011.

5. I dderbyn adroddiad ar Iechyd a Lles. (PDF, 16kb)

6. I dderbyn adroddiad ar Adolygu Datblygiad yr Unigolyn (IDR). (PDF, 31kb)

7. I dderbyn y Diweddaraf ar Recriwtio i'r System Dyletswydd Wrth Gefn (RDS). (PDF, 24kb)

8. I dderbyn Crynodeb Gweithredol ar Hyfforddiant Risg Allweddol. (PDF, 24kb)

9. I dderbyn y Diweddaraf ar Reoli Perfformiad Iechyd a Diogelwch​. (PDF, 87kb)

10. Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae'r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.