Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Remuneration Committee

Pwyllgor Cydnabyddiaeth y Prif Swyddog Tân yn gyfrifol am werthuso perfformiad y Prif Swyddog Tân yng ngoleuni'r targedau y cytunwyd arnynt, ac o ganlyniad i hyn, bydd pennu'r lefel briodol o dâl.​

AGENDA

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Rheoli Adnoddau, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Mercher 5 Mehefin 2019 am 10:25, (neu ar ddiwedd y cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu Perfformiad os yw hwnnw’n hwyrach)​

Agenda