Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Rheoli Adnoddau

Mae’r Pwyllgor Rheoli Adnoddau’n gyfrifol am reoli adnoddau’r Awdurdod Tân yn effeithiol, yn enwedig rheoli a datblygu materion ariannol, dynol ac eiddo’r Awdurdod, ynghyd â’i swyddogaethau caffael, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), adnoddau dynol a thrafnidiaeth a’r modd mae’n gweithio’n agos gyda’i fudd-ddeiliaid.

​Crëwyd y Pwyllgor Rheoli Adnoddau yn ddiweddar, trwy uno’r Pwyllgor Adnoddau a’r Pwyllgor Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adnoddau a’r Pwyllgor Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn​ wedi cael eu harchifo.​​

Gelwir arnoch drwy hyn i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor Rheoli Adnoddau, a gynhelir yn Ystafell Caer, Pencadlys y Gwasanaeth Tân, Caerfyrddin ar ddydd Mercher y 5ed o Fehefin 2013.

Agenda

1.Ymddiheuriadau am absenoldeb
2.I benodi Cadeirydd ar gyfer y Flwyddyn Gyngor 2013/14
3.I benodi Dirprwy Gadeirydd ar gyfer y Flwyddyn Gyngor 2013/14