Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Rheoli Adnoddau

Mae’r Pwyllgor Rheoli Adnoddau’n gyfrifol am reoli adnoddau’r Awdurdod Tân yn effeithiol, yn enwedig rheoli a datblygu materion ariannol, dynol ac eiddo’r Awdurdod, ynghyd â’i swyddogaethau caffael, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), adnoddau dynol a thrafnidiaeth a’r modd mae’n gweithio’n agos gyda’i fudd-ddeiliaid.

​Crëwyd y Pwyllgor Rheoli Adnoddau yn ddiweddar, trwy uno’r Pwyllgor Adnoddau a’r Pwyllgor Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn. Oherwydd hyn, mae dogfennau’n ymwneud â’r Pwyllgor Adnoddau a’r Pwyllgor Datblygu Pobl a’r Gyfundrefn​ wedi cael eu harchifo.​​

​Gelwir arnoch trwy hyn i fynd i gyfarfod o’r Pwyllgor Rheoli Adnoddau a gynhelir yn Ganolfan Hyfforddi Earlswood, Earlswood, ddydd Llun, 18 Ebrill 2016 am 11.00am​

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb.
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiant Personol neu Fuddiant Sy’n Rhagfarnu.
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd a Materion Personol.
12.Unrhyw eitemau eraill o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(B)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.