Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Safonau

​Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Pwyllgor Safonau i oruchwylio, cynnal a chryfhau safonau uchel o ymddygiad mewn swyddi cyhoeddus.​​​​​​

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Pwyllgor Safonau Cyfarfod Gwasanaeth i'w gynnal ar 13 Mehefin 2011 am 10.00 am yn y Ganolfan Tân Gynhadledd, a Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub, Caerfyrddin.

Agenda

1.Ymddiheuriadau am absenoldeb.
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Niweidiol.
3.Cyhoeddiadau'r Cadeirydd / materion personol.
4.I gadarnhau ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Safonau, a gynhaliwyd ar yr 11eg o Ebrill 2011.
7.I dderbyn y diweddaraf, ar lafar, ar y broses trin cwynion.
8.Unrhyw eitemau eraill o fusnes sydd oherwydd amgylchiadau arbennig, dylai'r Cadeirydd yn penderfynu eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100 (4) (B) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.