Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Safonau

​Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Pwyllgor Safonau i oruchwylio, cynnal a chryfhau safonau uchel o ymddygiad mewn swyddi cyhoeddus.​​​​​​

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Pwyllgor Safonau Cyfarfod Gwasanaeth i'w gynnal ar ddydd Llun 29 Gorffenaf 2013 am 10.00yb yn y Ganolfan Gynhadledd, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub, Caerfyrddin.

Agenda

1.Ymddiheuriadau am absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Niweidiol
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
4.I gadarnhau ac ystyried cofnodion y Pwyllgor Safonau, a gynhaliwyd ar y 3ydd o Ragfyr 2012
10.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972