Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Safonau

​Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Pwyllgor Safonau i oruchwylio, cynnal a chryfhau safonau uchel o ymddygiad mewn swyddi cyhoeddus.​​​​​​

Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Pwyllgor Safonau Cyfarfod Gwasanaeth i'w gynnal ar ddydd Llun 2 Rhagfyr 2013 am 10.30yb yn y Ganolfan Gynhadledd, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub, Caerfyrddin.​

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu sy’n Rhagfarnu
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
10.I dderbyn Rhifynnau 13 a 14 o Goflyfr yr Ombwdsman
11.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972