Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Safonau

​Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Pwyllgor Safonau i oruchwylio, cynnal a chryfhau safonau uchel o ymddygiad mewn swyddi cyhoeddus.​​​​​​

Agenda

1.Ymddiheuriadau am absenoldeb
2.Datganiadau gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu sy’n Rhagfarnu
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd/materion personol
8.Cael adborth o gynhadledd safonau 2015
9.Cael diweddariad ar lafar am faterion yn ymwneud â’r Pwyllgor Safonau
10.Unrhyw fater arall y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid ei ystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972