Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Safonau

​Mae'r Awdurdod wedi sefydlu Pwyllgor Safonau i oruchwylio, cynnal a chryfhau safonau uchel o ymddygiad mewn swyddi cyhoeddus.​​​​​​

Y PWYLLGOR SAFONAU

20 MEHEFIN 2016

10:30​

Agenda

1.Ymddiheuriadau am Absenoldeb
2.Datganiad gan Aelodau o unrhyw Fuddiannau Personol neu Sy’n Rhagfarnu
3.Cyhoeddiadau’r Cadeirydd / Materion Personol
13.I dderbyn adroddiad diweddaru ar lafar ar faterion perthnasol a deddfwriaethol sy’n ymwneud â Safonau
14.I dderbyn adroddiad diweddaru ar lafar ar faterion hyfforddiant
15.Unrhyw eitemau arall o fusnes y mae’r Cadeirydd, oherwydd amgylchiadau arbennig, yn penderfynu y dylid eu hystyried fel mater o frys yn unol ag Adran 100(4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972