Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​Pwyllgorau

Yma medrwch ddarganfod mwy am bwyllgorau Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru a beth yw eu gwaith.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Calendr Cyfarfodydd

Isod ceir calendr o gyfarfodydd y Pwyllgorau. I gael dadansoddiad o gyfarfodydd pob Pwyllgor unigol, ymwelwch â thudalen y Pwyllgor a defny...

Bwrdd Pensiwn Lleol
Bwrdd Pensiwn Lleol

Mae gan y Bwrdd Pensiwn Lleol ddyletswyddau penodol, yn unol â Deddf Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 (y Ddeddf), i gynorthwyo Rheolwyr Cynllun (yr Awdurdod Tân) i gydymffurfio â’r D...