Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Ein Strategaeth Diogelwch ar y Ffordd

Fel gwasanaeth tân, mae gennym gyfrifoldeb statudol i achub pobl sy’n gysylltiedig â gwrthdrawiadau ar y ffordd, yn anffodus, rydym yn gweld ac yn ymdrin â chanlyniadau trasig digwyddiadau ar ein ffyrdd. Nid yn unig mae’r fath ddigwyddiadau’n hawlio bywydau, maent yn cael effaith economaidd sylweddol ar ein cymunedau. Ein hymagwedd yw addysgu holl ddefnyddwyr y ffordd, er mwyn dylanwadu ar ymddygiad ac ymagweddau, ac i gydnabod anghenion holl ddefnyddwyr y ffordd sy’n agored i niwed. Mae ein strategaeth yn golygu gweithio’n agos gyda phartneriaethau diogelwch ffyrdd rhanbarthol a chenedlaethol, i ddatblygu a chyflawni rhaglenni rhagweithiol, sy’n helpu i atal marwolaethau ac anafiadau ar ein ffyrdd, a’r costau ariannol a dynol canlyniadol. 

Mae ein hymrwymiad at hybu diogelwch ar y ffordd wedi cael ei gydnabod wrth i’r Gwasanaeth ennill Siarter Diogelwch Ffyrdd Ewrop yn ddiweddar.

Gyrwyr ifanc 17-25 oed sydd fwyaf mewn perygl.

Lleihau’r nifer o bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ein ffyrdd, darlun mwy o wneud ein cymunedau’n fwy diogel. Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 WG NFW 2012 a thu hwnt.