Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​COFRESTR GYHOEDDUS HYSBYSIADAU

Beth yw’r gofrestr gyhoeddus?

​Fel rhan o’n gwaith i gadw’r cyhoedd yn ddiogel, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn ymweld, ac yn archwilio amryw o safleoedd busnes a masnachol.  Os ydym yn darganfod problemau a allai wneud y safle’n anniogel, medrwn gymryd camau i sicrhau bod y person sy’n gyfrifol am y safle’n datrys y problemau yma.  Mae hyn yn cynnwys gweini hysbysiadau cyfreithiol, sy’n gofyn i’r person cyfrifol i gymryd camau penodol, oddi fewn i gyfnod penodedig fel arfer, i sicrhau bod y safle’n ddiogel.  Fel awdurdod gorfodi deddfwriaeth diogelwch tân, mae’n ofynnol i ni, yn unol â’r gyfraith (Deddf Gwybodaeth am yr Amgylchedd a Diogelwch 1988), i gadw cofrestr gyhoeddus sy’n rhoi peth gwybodaeth am yr hysbysiadau yma.  Mae’r hysbysiadau sy’n gynwysedig yn y gofrestr fel a ganlyn:

Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005:

​Sut mae’r gofrestr gyhoeddus yn gweithio

​Mae’r gofrestr ar-lein yn cynnwys manylion am hysbysiadau o’r 1af o Ionawr 2010.  Gellir dod o hyd i fanylion hysbysiadau a weinyddwyd cyn 2010 oddi wrth ein swyddfeydd diogelwch rhag tân.  Gellir gweld copïau caled o unrhyw gofnodion ar y gofrestr, yn rhad ac am ddim, ar unrhyw adeg resymol, trwy gysylltu â swyddfa diogelwch rhag tân yr Ardal Reoli berthynol.  Mae pob cofnod ar y gofrestr yn rhoi digon o fanylion i gyfleu neges yr hysbysiad y mae’n ymwneud ag ef, fel sy’n ofynnol yn unol â Deddf Gwybodaeth am yr Amgylchedd a Diogelwch 1988. Mae GTACGC yn annhebygol o ddarparu copïau llawn o hysbysiadau, gan eu bod yn wybodaeth eithriedig yn gyffredinol, yn rhinwedd Adran 30(1)(b) ac Adran 31(1)(a) a (b) o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

​Am faint o amser y cedwir yr wybodaeth?

​Bydd cofnodion yn cael eu cadw ar y gofrestr am gyfnod o dair blynedd, neu chwe mis yn dilyn cwblhad unrhyw waith a wnaed i ymdrin â materion yn ymwneud â diogelwch rhag tân, p’un bynnag sydd hiraf. Caiff yr wybodaeth a gedwir ar y gofrestr gyhoeddus ei reoli gan adran Diogelwch Tân i Fusnesau GTACGC.​​

 

Mae hysbysiadau altradau’n galw ar y person cyfrifol i hysbysu Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) am unrhyw newidiadau sy’n arfaethedig, a allai gynyddu’r risg ar y safle. Cânt eu gweini ble bod GTACGC yn ystyried bod y safle’n peri risg ddifrifol neu y gallai beri risg os gwneir y newidiadau. Nid yw hysbysiad altradau’n golygu bod y person cyfrifol wedi methu cydymffurfio â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

​09/06/2011 ​AN/2011/01 ​Powys ​Coity Bach House Holiday Let, Talybont on Usk, Brecon, Powys ​H - Other Sleeping Accommodation
​25/10/2011 ​AN/2012/01 ​Ceredigion​ ​Istanbul Kebab House, 50 Terrace Road, Aberystwyth ​H - Other Sleeping Accommodation

Caiff hysbysiad gorfodi ei weini ble bod y person cyfrifol wedi methu cydymffurfio â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 ac mae’n cynnwys y mesurau cywirol y mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnynt i’w cwblhau, o fewn cyfnod penodol o amser, er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith.

23/09/2008​​ EN/02/08 Swansea 51 St Helens Road, Swansea N - Shops
​EN/03/08 ​Neath Port Talbot ​Tunnel Tavern, Neath ​L - Licensed Premises
​09/02/02009 ​EN/08/08 ​Swansea ​Domino's Pizza, 10 Dillwyn Street, Swansea ​N - Shops
​27/02/2009 ​EN/09/08 ​Swansea ​Cadle Primary School, Ravenhill ​M - Schools
​04/03/2009 ​EN/10/08 ​Swansea ​Inca Creative Ltd, 38 Pontardulais Road ​T - Other Workplaces
​21/05/2009 ​EN/03/09 ​Swansea ​Talk of the Town, 21 High Street, Swansea ​L - Licensed Premises
​16/06/2009 ​EN/05/09 ​Swansea ​(Flats), Jefferys Count, Penlan, Swansea ​C - HMO and Tenements
​17/07/2009 ​EN/2009/14 ​Swansea ​The Hugh Cafe Bar, 233 High Street, Swansea ​L - Licensed Premsies
​23/07/2009 ​EN/2009/15 ​Pembs ​The Retreat, Caldely Island. ​E - Hostels ​16/05/2012
​12/08/2009 ​EN/2009/21 ​Powys South ​Greendfields, South Street, Rhayader ​E - Hostels
​12/08/2009 ​EN/2009/22 ​Pembs ​20 City Road, Haverfordwest ​G - Houses converted to flats
​17/08/2009 ​EN/2009/23 ​Swansea ​Spice Resturants, 43 St Helens Road, Swansea ​​N - Shops
​21/08/2009 ​EN/2009/24 ​Swansea ​Kings Arms, 26 High Street, Swansea ​L - Licensed Premsies
​16/11/2009 ​EN/2009/38 ​Swansea ​Desi Foods, 37 - 39 St Helens Road, Swansea ​N - Shops
​23/11/2009 ​EN/2009/39 ​Swansea ​The Underground, 37 St Helens Road, Swansea ​P - Other premises open to public
​16/12/2009 ​EN/2009/46 ​Swansea ​New York Public House, Princess Way, Swansea
​12/02/2010 ​EN/2009/49 ​Swansea ​The Tenby, Walter Road, Swansea ​L - Licensed Premises
​04/03/2010 ​EN/2009/56 ​Swansea ​Leonard Charles, Oxford Street, Swansea ​N - Shops
​29/04/2010 ​EN/2010/03 ​Ceredigion ​50 Terrace Road, Aberystwyth, SY23 2AQ ​N - Shops ​25/10/2012
​12/05/2010 ​EN/2010/07 ​Swansea ​Penyrheol Leisure Centre, Pontardulais Road, Gorseinon, Swansea ​P - Other premises open to public
​06/08/2010 ​EN/2010/14 ​Swansea ​209a High Street, Swansea ​​N - Shops
​30/11/2010 ​EN/2010/21 ​Swansea ​16a, 16b and 16c St Teilo Street, Pontardulais, Swansea ​N - Shops
​03/12/2010 ​EN/2010/22 ​Swansea ​Drws Agord, 61 - 62 Mansel Street, Swansea, Sa1 5TF ​G - Hoses converted to flats
​18/02/2011 ​EN/2010/27 ​Carms ​Tan Y Bryn Sheltered Housing Complex, Burry Port, Carms, SA16 0HP ​B - Care Home
​18/02/2011 ​EN/2010/28 ​Carms ​Ty Plas Isaf Sheltered Housing Complex, Hendre Road, Llangennech, Carms, SA14 8UJ ​B - Care Home
​09/03/2011 ​EN/2010/29 ​Carms ​Kit Kaboodle, Unit 1c, Heol Y Bwlch, Bynea Business Park, Bynea, Llanelli, SA14 9SU ​R - Factory or Warehouse
​24/03/2011 ​EN/2010/33 ​Carms ​Nant Y Glo, Coalbrook Road, Pontyberem, SA15 5HT ​D - Purpose built flat
21/04/2011​​ ​EN/2011/01 Carms​ ​H Arlan Gwili Sheltered Housing Complex, Hendy SA4 0UX ​B - Care Home
​01/06/2011 ​EN/2011/04 ​Powys South ​Belmont, temple Street ​G - Houses converted to flats
​07/07/2011 ​EN/2011/05 ​Powys South ​St Marys Bakery, St Mary Street, Brecon, LD3 7AA ​N - Shop
​07/07/2011 ​EN/2011/06 ​Powys South ​St Marys Bakery, St Mary Street, Brecom, LD3 7AA ​N - Shop
29/07/2011​​ ​EN/2011/09 ​Swansea ​Brown Door, 5a St Helens Road, Swansea, SA1 4AN ​T - Other Workplace
​24/08/2011 ​EN/2011/10 ​Powys North ​New Inn, Langynog, Powys, SY10 0EX ​F - Hotel
​09/11/2011 ​EN/2011/12 ​Carms ​Mar Nahar Indian Cusine, Market Square, Newcastle Emlyn, SA38 9AA ​L - Licensed Premises ​10/05/2012
​25/11/2011 ​EN/2011/14 ​Carms ​Ty Isha Fish Bar, 50 Ty Isha Road, Llanelli, SA15 1RW ​N - Shop ​13/06/2012
09/11/2011​ ​EN/2011/15 ​Carms ​Cost Cutter, 2a Ysguthan Road, Aberavon, Port Talbot, SA12 6LY ​N - Shop
​01/12/2011 ​EN/2011/15 ​Powys North ​Radnorshire Arms Hotel, High Street, Presteigne, Powys, LD8 2BE ​F - Hotel
​12/12/2011 ​EN/2011/16 ​Swansea ​Grand Hotel, Ivey Place, High Street, Swansea, SA1 1NX ​F - Hotel ​25/07/2012
​14/12/2011 ​EN/2011/17 ​Carms ​Race Passion Ltd, Unit 2, Bynea Business Park, Heol Yr Bwlch, Bynea, Llanelli, SA14 9SU ​R - Factory or Warehouse
​10/12/2011 ​EN/2011/20 ​Swansea ​The Locker, 85-86 Kingsway, Swansea, SA1 5JE ​L - Licensed Premises
​21/12/2011 ​EN/2011/21 ​Powys South ​The Candy Man, Spar Road, Llandrindod Wells ​H - Other Sleeping Accom
​28/02/2012 ​EN/2011/22 ​Ceredigion ​The Hot Bread Shop, 14 Chalybeate Street, Aberystwyth, SY23 1HS ​N - Shop ​13/08/2012
​20/03/2012 ​EN/2011/23 ​Carms ​Llys Y Coed, 70 - 74 New Road, Llanelli, SA15 3DR ​B - Care Home ​13/09/2012
​26/03/2012 ​EN/2011/24 ​Ceredigion ​1 Cambridge Terrace, Queen Road, Aberystwyth, SY23 2HR ​F - Hotel
​28/03/2012 ​EN/2011/25 ​Powys North ​Stapley House, Presteigne Road, Knighton, LD7 1HY ​B - Care Home
​13/04/2012 ​EN/2012/01 ​Neath Port Talbot ​Aberavon Court, Michna Street, SA12 6UJ ​C - HMO
​16/05/2012 ​EN/2012/02 ​Fairfield Social Club, Townhill Road, SA1 6PE
​17/05/2012 ​EN/2012/03 ​Pembs ​Shire Hall, High Street, Haverfordwest, SA61 2BM ​L - Licensed Premises ​17/07/2012
​18/06/2012 ​EN/2012/04 ​Swansea ​Sea Shells, 45a Uplands Crecent, Uplands, Swansea, SA2 0NP ​L - Licensed Premises
​22/06/2012 ​EN/2012/05 ​Pembs ​Cambrian Inn, Main Street, Solva, SA62 6UU ​F - Hotel ​29/08/2012
​22/06/2012 ​EN/2012/06 ​Swansea ​First Floor, 81 Western Street, Sandfields, Swansea, SA1 3JS ​L - Licensed Premises ​04/09/2012
​29/06/2012 ​EN/2012/07 ​Carms ​GMF Motor Factors, 4 Llys Aur, Llanelli Gate, Llanelli, SA14 8QL ​N - Shop ​07/08/2012
​04/07/2012 ​EN/2012/08 ​Powys ​Montepellier Hotel, Temple Street, Llandrindod Wells, LD1 5HW ​F - Hotel
​04/07/2012 ​EN/2012/09 ​Powys Montepellier Hotel, Temple Street, Llandrindod Wells, LD1 5HW ​F - Hotel
​09/07/2012 ​EN/2012/10 ​Powys ​Dilwyns, Oxford Chambers, Temple Street, Llandrindod Wells. LD1 5DL ​S - Office ​19/10/2012
​09/07/2012 ​EN/2012/11 ​Powys ​Morgan & Co, Brighton House, Temple Street, Llandrindod Wells, LD1 5DL ​S - Office
​22/08/2012 ​EN/2012/12 ​Pembs ​Ettrick House, 52 Laws Street, Pembroke Dock, SA72 6DG ​G - House Converted to Flat
​04/09/2012 ​EN/2012/13 ​Ceredigion ​The Olive Branch, 35 Pier Street, Aberystwyth, SY23 2LN ​L - Licensed Premises
05/09/2012​​ ​EN/2012/14 ​Pembs ​10 Goat Street, Haverfordwest, SA61 1PX G - House Converted to Flat​
​28/09/2012 ​EN/2012/15 ​Pembs ​The Old Priory, Long Mains, Monkton, Pembroke, SA71 4NA ​P - Other Premises Open to the Public
​25/10/2012 ​EN/2012/16 ​Carms ​37 Wind Street, Ammanford, SA18 3DN ​S - Office ​​22/01/13
04/04/2013 EN/2013/XX Carms Sunrise Takeaway, 1,The Avenue, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9DW ​XX

Caiff hysbysiad gwahardd ei weini pan fod defnydd o safle’n peri risg di-oed y bydd y sawl sy’n ei ddefnyddio’n cael ei ladd neu ei anafu’n ddifrifol. Gall yr hysbysiad gyfyngu’r defnydd a wneir o’r safle, er enghraifft rhoi cyfyngiad ar y nifer o bobl a ganiateir ar y safle, neu wahardd defnydd penodol ar ran o’r safle neu’r safle cyfan, er enghraifft gwahardd defnydd o loriau neu ystafelloedd penodol ar gyfer llety cysgu.

Hysbysiad Gwahardd sy’n cael ei weini yn unol â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005​ yw’r opsiwn gorfodi mwyaf difrifol sydd ar gael i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC), ar wahân i erlyniad ac mae’n cael ei weini mewn amgylchiadau eithafol yn unig.

​02/04/2008 PN/01/08 Restriction
Swansea Windsor Cafe, Craddock Street, Swansea

​03/06/2008 ​PN/03/08 ​Restriction ​Swansea ​The Kings Arms, High Street, Swansea
​17/07/2008 ​PN/04/08 ​Prohibition ​Carms ​Golden Lion, Lammas Street, Carmarthen
​23/07/2008 ​PN/06/08 ​Prohibition ​Carms ​Railway Hotel, Quay Street, Ammanford
​13/11/2008 ​PN/08/08 ​Prohibition ​Swansea ​Spar, 52-53 High Street, Gorseinon
​15/12/2008 ​PN/10/08 ​Restriction ​Swansea ​2 St Teilo, Pontardulais
​08/01/2009 ​PN/11/08 ​Prohibition ​Swansea ​13 St Helens Road, Swansea
​26/03/2009 ​PN/12/08 ​Prohibition ​Swansea ​20 The Strand, Swansea
​PN/13/08 ​Prohibition ​Swansea 368a Oystermouth Road, Swansea
​08/04/2009 ​PN/02/09 ​Restriction ​Swansea ​Troubadour, Woodfield Street, Morriston
​23/04/2009 ​PN/03/09 ​Restriction ​Ceredigion ​50 Terrace Road, Aberystwyth
​01/05/2009 ​PN/04/09 ​Prohibition ​Swansea ​Anatolia Social Club, 3a St Helens Road, Swansea
​21/05/2009 ​PN/05/09 ​Restriction ​Swansea ​Talk of the Town, 21 High Street, Swansea
​​09/06/2009 ​PN/07/09 ​Restriction ​Swansea ​Unit F, Old AWCO Site, Fabian Way, Swansea
​16/07/2006 ​PN/2009/09 ​Prohibition ​Swansea ​High Cafe Club, 233 High Street, Swansea
​22/07/2009 ​PN/2009/10 ​Prohibition ​Swansea Ace Beauty, 10 De La Beche Street, Swansea
​07/08/2009 ​PN/2009/11 ​Prohibition ​Powys South ​Greenfields, South Street, Rhayader
​03/11/2009 ​PN/2009/14 ​Prohibition ​Swansea ​51 St Helens Road, Swansea
​11/11/2009 ​PN/2009/16 ​Restriction ​Swansea ​Desi Foods, 37-39 St Helens Road, Swansea
​20/11/2009 ​PN/2009/18 ​Prohibition ​Swansea ​The Underground, 37 St Helens Road, Swansea
​20/11/2009 ​PN/2009/19 ​Prohibition ​Swansea ​22 Richardson Street, Swansea
​26/11/2009 ​PN/2009/21 ​Restriction ​Carms ​Lynton Villa, 82 New Road, Llanelli, SA15 3DT
​06/01/2010 ​PN/2009/28 ​Restriction ​Swansea ​Talk of the Town, 21 High Street, Swansea
​08/01/2010 ​PN/2009/29 ​Restriction ​Swansea ​Audio T, 9 High Street, Swansea
​05/05/2010 ​PN/2010/05 ​Prohibition ​Neath Port Talbot ​Simla Brasserie, Alfred Street, Neath ​L - Licensed Premises ​Restriction of upper floors remains
​08/06/2010 ​PN/2010/08 ​Prohibition ​Neath Port Talbot ​69 Pentyla, Baglan Road, Port Talbot ​C - HMO and Tenements ​01/02/2013
​05/07/2010 ​PN/2010/10 ​Restriction ​Swansea ​62 Wind Street, Swansea ​N - Shops
​06/0/2010 ​PN/2010/11 ​Prohibition ​Powys South ​Hampton Hotel, Temple Street, Llandrindod Welss, LD1 5HF ​F - Hotels ​Notice not served as not HMO
​05/08/2010 ​PN/2010/13 ​Restriction ​Swansea ​209a High Street, Swansea ​G - houses converted to flats
​25/11/2010 ​PN/2010/16 ​Restriction ​Swansea ​Mr Minimoto Ltd, 16 St Teilo Street, Pontardulais, SA4 8TH ​N - Shops
​05/01/2011 ​PN/2010/19 ​Prohibition ​Neath Port Talbot ​Appliance Universe, Unit 1, Monastry Road, Neath Abbey, SA10 7DH ​Reviewed 30/05/12 - Restriction remains in place
​09/06/2011 ​PN/2011/01 ​Restriction ​Powys South Coity Bach House Holiday Accomodation, Talybont On Usk, Brecon, LD3 7YN NA - Not Applicable
​28/06/2011 ​PN/2011/02 ​Restriction ​Powys South ​St Mayrs Bakery, 4 St Marys Street, Brecon, LD3 YAA ​N - Shop ​NA
​29/07/2011 ​PN/2011/04 ​Prohibtion ​Swansea ​​The Brown Door, 5a St Helens Road, Swansea, SA1 4AN ​L - Licensed Premises
​16/09/2011 ​PN/2011/05 ​Prohibition ​Carms ​Populars, No 1 Pondside, Johnstown, Carmarthen, SA31 3HU ​F - Hotel ​08/10/2012
​28/10/2011 ​PN/2011/07 ​Prohibition ​Neath Port Talbot ​Adore, 8 Station Road, Port Talbot, SA13 1JB ​N - Shop
​14/11/2011 PN/2011/12 ​Prohibition ​Pembs ​Haven Kebab and Burger House, 20 Charles Street, Milford Haven, SA73 2AE ​N - Shop ​07/06/2012
22/11/2011​ ​PN/2011/13 ​Prohibition ​Carms ​Ty Siah Fish Bar, 50 Ty Isha Road, Llanelli, Sa15 1RW ​N - Shop ​12/06/2012
​30/11/2011 ​PN/2011/15 ​Prohibition ​Swanea ​The Gran Hotel, Ivey Place, High Street, Swansea, SA1 1NX ​F - Hotel 07/06/2012
​10/12/2011 ​PN/2011/16 ​Prohibition ​Swansea ​The Locker, 85-86 The Kingsway, Swanea SA1 5JE ​L - Licensed Premises
​07/02/2012 ​PN/2011/19 ​Prohibition ​Neath Port Talbot ​The Bank, Station Road, Port Talbot, SA13 1JB ​L - Licensed Premises
​16/03/2012 ​PN/2011/20 ​Prohibition ​Carms ​Llys Y Coed Nursing Home, New Road, Llanelli, SA15 3DR ​B - Care Home ​29/06/2012
​10/05/2012 ​PN/2012/01 ​Prohibition ​Swansea ​Fairfied Social Club, 272 Townhill, Mayhill, Swansea, SA1 6PE ​L - Licensed Premises
​​21/05/2012 ​PN/2012/02 ​Prohibition Swansea​ ​Sea Shells, 45a Uplands Crecent, Uplands, Swansea, SA2 0NP ​L - Licensed Premises
​29/05/2012 ​PN/2012/03 ​Prohibition ​Swansea ​First Floor, 81 Western Street, Sandfields, Swansea, SA1 3JS ​H - Other Sleeping Accom ​10/09/2012
​07/06/2012 ​PN/2012/04 ​Restriction ​Swansea ​The Grand Hotel, Ivey Place, High Street, Swansea, SA1 1NX ​F - Hotel ​25/07/2012
​06/06/2012 ​PN/2012/05 ​Restriction ​Carms ​Magpies Nest, 4 Vaughan Street, Llanelli, SA15 3TY ​N - Shop
​​14/06/2012 ​PN/2012/06 Prohibition ​Swansea ​West End Sports and Social Club, 272 Townhill Road, Swansea, SA1 6PE ​L - Licensed Premises
​06/07/2012 ​PN/2012/07 ​Prohibition ​Ceredigion ​Granery Loft, Gwarcoed Farm, Maestir, Lampeter, SA48 7PA ​H - Other Sleeping Accom
​26/07/2012 ​PN/2012/08 ​Prohibition ​Carms ​Milanos, 15 Queen Street, Carmarthen, SA31 1JT ​C - HMO
​02/08/2012 ​PN/2012/09 ​Prohibition ​Carms ​The Incline Inn, 61 Heol Y Pentre, Ponthenri, Carms, SA15 5PY ​L - Licensed Premises ​24/10/2012
​18/09/2012 ​PN/2012/10 Restriction ​Pembs ​The Old Prioiry, Long Mains, Monkton, SA71 4NA
​28/09/2012 ​PN/2012/11 ​Prohibition ​Ceredigion ​Spice of Bengal, 2 Portland Street, Aberystwyth, SY23 2NL ​L - Licensed Premises
​23/10/2012 ​PN/2012/12 ​Prohibition ​Carms ​Plaid Cymru Office, 37 Wind Street, Ammanford, SA18 3ND ​S - Office ​17/01/13
01/12/2012 PN/2012/XX Prohibition Carms J D Games, 2, Vaughn Street, Llanelli, SA15 3TY ​XX
26/03/2013​ PN/2013/XX Prohibition Carms Sunrise Takeaway, 1,The Avenue, Llwynhendy, Llanelli, SA14 9DW ​XX
11/10/2013​​​ PN/2013/10 Prohibition​ Swansea New Lucky View, 557 Neath Road, Morriston, Swansea, SA6 8HE L - Licensed premises​​​​