Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gwybodaeth am Berfformiad Diogelu Rhag Tân 

Canlyniadau

Canlyniadau yw canlyniadau gweithgareddau ac allbynnau. 

Er gwaethaf ymdrechion gorau ein Swyddogion Diogelwch Rhag Tân i Fusnesau i weithio gyda’r adeiladau y credwn eu bod yn peri’r risg fwyaf i’r gymuned, a gorfodi’r gyfraith pan fo angen, yn anffodus mae tanau mewn adeiladau annomestig yn dal i amlygu, ac mae anafiadau’n medru digwydd.

Rhwng 2009 a 2013 mae ein gwaith diogelu rhag tân wedi cyflawni gostyngiad mewn tanau annomestig, ac mae anafiadau ar lefel isel iawn, ond yn anffodus bu farw pump o bobl.

Byddwn yn parhau i weithio’n galed i gynnal y canlyniadau ardderchog yma a byddwn yn ymdrechu i ddiogelu cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru rhag y risg o farwolaeth ac anafiadau a achosir gan dân. 

Dengys y siartiau isod ganlyniadau ein gweithgareddau a’n hallbynnau.