Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Parth Plant​

Mae helpu plant a phobl ifanc i ddysgu mwy am ddiogelwch rhag tân yn bwysig iawn wrth wneud ein cymunedau’n fwy diogel yn y dyfodol.  Rydym yn gweithio gydag asiantaethau a phartneriaid ar lawer o gynlluniau ymarferol ac addysgol, i ymgysylltu â phobl ifanc am gadw’n ddiogel rhag tân, a pheryglon a chanlyniadau cynnau tanau’n fwriadol a gwneud ffug alwadau.

Yma fe welwch lawer o wybodaeth am y prosiectau sydd ar waith ar hyn o bryd gyda phlant a phobl ifanc ar draws ardal ein Gwasanaeth.​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​Gallwch hefyd gael mynediad i’r wefan Staywise Cymru am gemau a thaflenni gweithgareddau​.​​​​​

Plant a Phobl Ifanc
Plant a Phobl Ifanc

Mae lleihau’r nifer o farwolaethau ac anafiadau perthynol i dân yn golygu mwy na darparu gwasanaeth ymateb brys effeithiol. Mae’n ymwneud ag addysg i rwystro’r math o ymddygiad sy’n arwain at dân...

Prosiect Phoenix
Prosiect Phoenix

Mae Prosiect Ffenics yn ymyriad noddir gan y Llywodraeth Cymraeg  sydd wedi'i anelu at bobl ifanc rhwng 11 - 25 oed, sy'n cael eu hystyried yn haen un - wedi troseddu, ne...

Addysg Diogelwch Rhag Tân

Nod y rhaglen addysg diogelwch rhag tân yw tynnu sylw at, a chreu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cadw’n ddiogel rhag tân....