Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag ar gyfer Diffoddwyr Tân Llawn Amser

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn edrych i recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser.

Oes gennych chi'r ddawn i ymuno â'n timau? YMGEISIWCH YN AWR trwy defnyddio’r linc isod!

Rydym yn chwilio am unigolion disgybledig sydd â'u ffocws ar y gymuned ac sy'n ymroddedig i wneud Cymru'n lle diogelach.

I gael eich ystyried, bydd angen i chi arddangos eich bod yn rhannu ein Gwerthoedd Craidd a'ch bod yn fodlon ymrwymo i'r lefel o hyfforddi a ffitrwydd sydd angen i gwrdd â gofynion heriol y rôl.

Er yr hyfforddir Ymladdwyr Tân i ddelio ag amrywiaeth o ddigwyddiadau achub ac ymladd tân, mae'n bwysig hefyd y'u harfogir i weithio o fewn ein cymunedau i leihau risg, ymweld â chartrefi, ysgolion a grwpiau cymunedol wrth ddarparu gwybodaeth diogelwch.

Os hoffech ymgeisio, bydd angen i chi gofnodi eich diddordeb drwy law ein system ar-lein a ellir ei gyrchu ar dudalen Gyrfaoedd ein gwefan, yn ystod y dyddiadau a'r amseroedd isod:-

Mae cofrestru ar-lein yn agor – 09:00 ar Ddydd Mawrth, 22 o Fai 2018  

Mae cofrestru ar-lein yn cau – 23:59 ar Ddydd Iau, 24 o Fai 2018

Mae'r cofrestru hwn yn cymryd cyfanswm o tua 30 munud a gellir canfod yr holl fanylion o fewn y Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (dolen isod). Cewch ymgeisio ar unrhyw adeg, ddydd neu nos, o fewn y dyddiadau cofrestru, ac fe ystyrir pawb sy'n cofrestru o fewn y dyddiadau cofrestru uchod.  A fyddech cystal â nodi na fydd mynediad i gofrestru y tu allan i'r dyddiadau a'r amserau uchod ac ni ystyrir ceisiadau neu ddatganiadau o ddiddordeb drwy unrhyw ffyrdd eraill.

I ddysgu mwy am y broses recriwtio, CLICIWCH YMA i gyrchu'r Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr.

I gyrchu'r Cofrestru Ar-lein, cliciwch isod yn ystod yr amserau a adnabuwyd uchod:- https://apollo.adc.uk.com/s/TANCGC2018

Os fydd gennych unrhyw gwestiynau, fe'ch gwahoddir i gysylltu â'n tîm recriwtio Ymladdwr Tân Llawn Amser pwrpasol wrth e-bostio:- recriwtio@tancgc.gov.uk

Peidiwch â chysylltu ag unrhyw un o'n swyddfeydd – rhoddir gwybodaeth drwy'r cyfeiriad e-bost dynodedig yn unig.

Mae'r Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru'n adnabod gwerth cael gweithlu amrywiol ac rydym yn annog ymgeiswyr sy'n cynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu ar draws Cymru.

Cewch gwblhau'r broses recriwtio hon drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.​