Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn edrych i recriwtio Ymladdwyr Tân Llawn Amser.

Oes gennych chi’r ddawn i ymuno â'r tim?

Rydym yn chwilio am unigolion deinamig a disgybledig sy'n ymroddedig i wneud Cymru'n lle diogelach.

I gael eich ystyried, bydd angen i chi arddangos eich bod yn rhannu ein Gwerthoedd Craidd a'ch bod yn fodlon ymrwymo i'r lefel o hyfforddi a ffitrwydd sydd angen i gwrdd â gofynion heriol y rôl.

Er yr hyfforddir Ymladdwyr Tân i ddelio ag amrywiaeth o ddigwyddiadau achub ac ymladd tân, mae’n bwysig hefyd eu bod wedi'u harfogi i weithio o fewn ein cymunedau i leihau risg, ymweld â chartrefi, ysgolion a grwpiau cymunedol wrth ddarparu gwybodaeth diogelwch.

Os hoffech ymgeisio, bydd angen i chi gofnodi eich diddordeb drwy law ein system ar-lein a ellir ei gyrchu ar dudalen Gyrfaoedd ein gwefan, yn ystod y dyddiadau a'r amseroedd isod:-

Mae cofrestru ar-lein yn agor – 09:00 ar Ddydd Iau, 5 o Fedi 2019  

Mae cofrestru ar-lein yn cau – 23:59 ar Ddydd Sul, 8 o Fedi 2019

Mae'r cofrestru hwn yn cymryd cyfanswm o tua 30 munud a gellir canfod yr holl fanylion o fewn y Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd (dolen isod). Mae modd i chi ymgeisio ar unrhyw adeg, ddydd neu nos, o fewn y dyddiadau cofrestru, ac fe ystyrir pawb sy'n cofrestru o fewn y dyddiadau cofrestru.  A fyddech cystal â nodi na fydd mynediad i gofrestru y tu allan i'r dyddiadau a'r amserau uchod ac ni ystyrir ceisiadau neu ddatganiadau o ddiddordeb drwy unrhyw ffyrdd eraill.

I ddysgu mwy am y broses recriwtio, cliciwch y linc isod i gyrchu'r Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr.

PECYN GWYB​ODAETH YMGEISWYR

Os ​fydd gennych unrhyw gwestiynau, fe'ch gwahoddir i gysylltu â'n tîm recriwtio Ymladdwr Tân Llawn Amser pwrpasol drwy e-bostio recriwtio@mawwfire.gov.uk

Peidiwch â chysylltu ag unrhyw un o'n swyddfeydd – rhoddir gwybodaeth drwy'r cyfeiriad e-bost dynodedig yn unig.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn adnabod gwerth cael gweithlu amrywiol ac rydym yn annog ymgeiswyr sy'n cynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu ar draws Cymru.

Cewch gwblhau'r broses recriwtio hon drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.​​​​