Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi Gwag Presennol


 ​​​​ ​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​
 

Swyddi Gwag Ymladdwyr Tân Ar-alwad

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar-alwad ar ddiffoddwyr tân ar draws ein holl Gorsafoedd Tân ac eithrio:

Ardal Reoli Sir Gaerfyrddin
Gorsaf Dân Rhydaman
Gorsaf Dân Llanymddyfri
Gorsaf Dân Llanelli

Ardal Reoli Ceredigion Gorsaf Dân Aberystwyth

Ardal Reoli Sir Benfro
Gorsaf Dân Crymych
Gorsaf Dân Dinbych-y-pysgod

Ardal Reoli Powys Gorsaf Dân Llanfair-ym-Muallt Gorsaf Dân Llanfyllin Gorsaf Dân Machynlleth Gorsaf Dân y Drenewydd

Ardal Reoli Abertawe
Gorsaf Dân Gorseinon
Gorsaf Dân Pontarddulais
Gorsaf Dân Reynoldston​

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch orsaf leol, neu'r tīm recriwtio ar 01267 226832 neu personnel@mawwfire.gov.uk

CAIS I DDYCHWELYD I GYFLOGAETH (AR ALWAD YN UNIG)

Gellir cynnig yr opsiwn o "ddychwelyd i gyflogaeth" pan fydd gweithiwr wedi terfynu ei Gontract Ar Alwad â GTACGC, a hynny'n wirfoddol, ac yn gofyn am ddychwelyd i gyflogaeth o fewn pedair blynedd i'r diwrnod dyletswydd diwethaf sydd wedi'i gofnodi ar ei gyfer.

Mae'r cyfleuster hwn ar gael i'r cyflogeion hynny sy'n dymuno dychwelyd i rôl diffoddwr tân, a'r cyflogeion hynny yn unig. Er bod personél a fu yn Rheolwyr Criw neu Reolwyr Gwylfa yn flaenorol yn gymwys i wneud cais, dim ond i rôl diffoddwr tân y gallant ddychwelyd.

Cysylltwch â'r tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth, a hynny trwy ffonio 01267 226832 neu anfon neges e-bost i personnel@mawwfire.gov.uk​.

Swyddi Gwag Llawn Amser

Trosglwyddiadau Amser Cyflawn Allanol

Nodwch, yn anffodus, nad yw Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn recriwtio Trosglwyddiadau Amser Cyflawn allanol ar hyn o bryd. Os hoffech gael eich cadw ar restr er mwyn i chi gael eich ystyried os bydd y Gwasanaeth am recriwtio ymgeiswyr allanol, llenwch y Ffurflen Gais Trosglwyddo Allanol, a’i dychwelyd ynghyd â CV ac unrhyw dystysgrifau sydd gennych sy’n cadarnhau’r cymwysterau yr ydych wedi eu cyflawni yn ystod eich Gwasanaeth. Dylid dychwelyd dogfennau a gwblhawyd at yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (e.gudgeon@mawwfire.gov.uk​).

Nodwch, yn unol â Gweithdrefn Rheoli Cofnodion y Gwasanaeth, y bydd y dogfennau a ddychwelwch yn cael eu cadw gan y Gwasanaeth hwn am 24 mis, yn dilyn hynny, os na fydd swydd wag yn dod ar gael, byddwn yn cael gwared arnynt mewn modd diogel.

Swyddi Gwag yn y Ganolfan Reoli

Staff Cymorth