Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Digwyddiadau

 • 24/04/2014

  17:50
  Tân Sosban Sglodion yng Nghydweli
  Mynychodd peiriannau dân sosban sglodion mewn annedd yng Nghydweli. Roedd un gŵr wedi diffodd y tân trwy dynnu’r sosban oddi ar y gwres a’i gorchuddio â chlwtyn. Dioddefodd y gŵr fân losgiadau i’w law dde a chafodd ei drin gan ei fab.
  Mwy
 • 22/04/2014

  23:10
  Tân Cegin yng Nghimla
  Mynychodd peiriannau o Gastell-nedd a Phort Talbot dân cegin mewn annedd yng Nghimla, Castell-nedd. Defnyddiodd y criwiau ddau set o offer anadlu ac un jet rîl pibell i ddiffodd y tân. Cafodd un gŵr anafedig ei asesu gan bersonél yr Ambiwlans, am ei fod yn dioddef o effeithiau anadlu mwg.
  Mwy
 • 21/04/2014

  08:00
  Gwrthdrawiad ar y Ffordd yng Nghanol Abertawe
  Mynychodd peiriannau o Ganol Abertawe, Gorllewin Abertawe a Threforys wrthdrawiad ar y ffordd, yn cynnwys bws a oedd wedi taro i mewn i bont yn Abertawe. Cafodd un gŵr anafedig ei ryddhau gan y Gwasanaeth Tân a’i drin gan bersonél yr Ambiwlans. Bu’r criwiau wrthi’n ymdrin â gollyngiad mawr o danwydd gan ddefnyddio pecynnau amgylcheddol.

  Mwy
 • 28/03/2014

  21:30
  Tân bach ym Mhontardawe
  Mynychodd peiriannau o Bontardawe, Treforys a Chastell-nedd dân ar lawr gwaelod tŷ un talcen ym Mhontardawe. Lledodd y tân o’r lolfa ar y llawr gwaelod i’r llawr cyntaf ac roedd yr adeilad yn drwch o fwg. Defnyddiodd y criwiau bedwar set o offer anadlu, dwy jet rîl pibell, un camera delweddu thermol, un ffan awyru gwasgedd positif a thri phwmp i ddiffodd y tân. 
  Mwy
 • 28/03/2014

  15:15
  Galwad gwasanaeth arbennig yng Ngwdig
  Galwyd peiriannau o Abergwaun, Hwlffordd ac Aberdaugleddau i achub un gŵr anafedig oddi ar do llawr cyntaf adeilad yng Ngwdig. Achubwyd y gŵr a chludwyd ef i’r ysbyty mewn ambiwlans.
  Mwy
 • 28/03/2014

  10:30
  Gwrthdrawiad ar y Ffordd ym Mhont Wiseman
  Mynychodd peiriannau o Ddinbych y Pysgod wrthdrawiad ar y ffordd , yn cynnwys un cerbyd, ym Mhont Wiseman. Roedd un person yn sownd yn y cerbyd a defnyddiodd y criwiau offer torri gwrthdrawiad ar y ffordd i’w ryddhau.

  Mwy