Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Llyfr Cydymdeimlad i'r Diffoddwr Tân Josh Gardener

21/09/2019 09:30

Er cof am Y Diffoddwr Tân, Josh Gardener, a fu farw ar ddydd Mawrth 17 Medi 2019, mae dau lyfr cydymdeimlo wedi eu gosod yng Ngorsaf Dân Aberdaugleddau a Phencadlys Ardal Reoli Hwlffordd.

I chwi sydd yn dymuno talu teyrnged, gallwch fynychu Gorsaf Dân Aberdaugleddau rhwng 10yb a 4yp 7 diwrnod yr wythnos, neu Bencadlys Ardal Reoli Hwlffordd, rhwng 10yb a 4yp o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd y ddau lyfr yn cau am 4yp ar ddydd Sadwrn 28 Medi. Mae cyfeiriadau’r gorsafoedd ar gael ar ein gwefan tancgc.gov.uk.