Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Antur Rob o Amgylch Cymru

09/10/2019 00:00
Antur Rob o Amgylch Cymru

Ar 10 Medi, dechreuodd Rob Quin, a ymddeolodd o’i swydd fel Dirprwy Brif Swyddog Tân y ddiweddar, ar her Llwybr Arfordir Cymru, gan adael ei gartref yng Ngŵyr i gerdded ar hyd arfordir Cymru gyda’i gyfaill pedair coes ffyddlon, Meg. Bydd hyn yn cymryd tua dau fis.

Mae’r daith gerdded hon yn 1,030 milltir, ac nid yn unig y mae’n her bersonol i Rob, mae e hefyd yn meithrin ymwybyddiaeth o’r elusen Cariad, ac yn codi arian ar ei chyfer.

Gallwch gefnogi a dilyn taith Rob yma.

 

I gyfrannu, ewch i’w dudalen Give as you Live Donate yma.

 ​