Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bachgen o Hwlffordd yn gwireddu breuddwyd

11/12/2018 09:00

Ers pan oedd yn blentyn, roedd Zac Townley bob amser wedi bod yn awyddus i fod yn ddiffoddwr tân. 

Yn y llun cyntaf, mae’n cael ei ddal gan y Diffoddwr Tân Keith Jenkins (ar ochr dde y llun) yn ystod ymweliad â Gorsaf Hwlffordd. Ugain mlynedd yn ddiweddarach, mae Zac yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad yn yr un orsaf. Yn yr ail lun, mae’r Diffoddwr Tân Zac Townley yn dal ei ferch (ac un o ddiffoddwyr tân y dyfodol o bosibl?) ac yn sefyll yn ymyl Rheolwr Gwylfa penodol o’r enw Keith Jenkins.

 

Dilynwch eich breuddwydion, gwasanaethwch eich cymuned, byddwch yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad. http://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Gyrfau/Pages/Dod-yn-Ddiffoddwr-Tan-ar-Alwad.aspx