Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cadetiaid Tân Treforys – Cyflwyno Siec i Elusennau

11/03/2019 09:50
Ar 26 Chwefror 2019, roedd Cadetiaid Tân o Dreforys yn falch o gyflwyno sieciau i ddwy elusen haeddiannol iawn, sef yr Ambiwlans Awyr a Menter Gymunedol yng Nghlydach.  Cafodd yr arian ei roi'n garedig gan y Cadetiaid Tân, a chafodd pob elusen siec am £374.50. 
 
 
Yn y llun gyda'r Cadetiaid Tân, Zoe Carr ac Ellie Anderson mae Graham Hirst o'r Ambiwlans Awyr a Diffoddwyr Tân o Wylfa Las yng Ngorsaf Dân Treforys.

 
Yn y llun uchod mae Alan Cram o Fanc Bwyd Tŷ Croeso yng Nghlydach, gyda'r Hyfforddwr Cadetiaid Tân, Jorden Bennet a'r Cadetiaid Tân, Zoe Carr ac Ellie Anderson. 

Mae'r Cadetiaid Tân Cenedlaethol yn sefydliad ieuenctid addysgol, sy'n darparu cyfle i bobl ifanc feithrin sgiliau a gwybodaeth wrth iddynt weithio tuag at BTEC lefel 2 mewn gwasanaethau tân ac achub yn y gymuned, sy'n gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol. 

Mae'r Cadetiaid Tân ar agor i bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed, a bydd yn galluogi pobl ifanc i feithrin sgiliau, gwybodaeth a phrofiad cadarnhaol mewn amgylchedd hwyliog a diogel. Mae yna ragolygon pellach hefyd, e.e. dod yn hyfforddwr, gwirfoddoli gyda'r Cadetiaid Tân, ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud dewisiadau bywyd cadarnhaol am eu dyfodol.

Manteisiodd y Rheolwr Gorsaf Evans ar y cyfle i annog aelodau'r gymuned, ac yn arbennig yn Nhreforys, i ymwneud â rhaglen y Cadetiaid Tân trwy wirfoddoli i fod yn Hyfforddwr Cadetiaid Tân.
 
Dywedodd y Rheolwr Gorsaf Evans: “Heb ymroddiad ac ymrwymiad yr hyfforddwyr a'r Cadetiaid Tân, ni fyddai'n bosibl cynnal y cynlluniau hyn.​"