Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cwmni Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru Cyf yn cael ei gydnabod am gefnogi'r Gwasanaeth Tân

17/06/2019 15:00

Cynhaliwyd cyflwyniad yng Ngwasanaethau Eiddo Calon Cymru Cyf yn Llandrindod ar 14 Mehefin 2019, wrth i'r plac Cydnabyddiaeth y Gweithwyr gael ei gyflwyno i Mr Richard Hersey, y Pennaeth Rheoli Gwasanaethau a Gweithrediadau. 

Mae cwmni Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru yn cyflogi chwe Diffoddwr Tân ar Alwad o wahanol orsafoedd ym Mhowys. 

Wrth gyflwyno'r plac, dywedodd y Rheolwr Gorsaf Andrew Richards, y Rheolwr Ymateb Gweithredol ar gyfer Gogledd Powys, 

“Cyflwynir y plac hwn i ddiolch i Heart of Wales Property Services, sy'n cefnogi ei gymuned trwy ganiatáu i'w staff, sy'n Ddiffoddwyr Tân ar Alwad, ymateb i ddigwyddiadau o'u gweithle. 

Mae'r cydweithredu hwn yn cynorthwyo Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru o ran darparu'r lefel o wasanaeth i'n cymunedau, 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn.” 

Wrth dderbyn y wobr, dywedodd Mr Richard Hersey, 

“Mae'n fraint ac yn anrhydedd bod yn gysylltiedig â'r rhaglen Diffoddwyr Tân ar Alwad, a chyfrannu ati. Mae Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru yn ystyried bod hwn yn achos hanfodol sy'n cefnogi'r cymunedau lleol.” Yn y llun (o'r chwith i'r dde): Y Diffoddwr Tân Lucas Jones, Gorsaf Dân Aberhonddu, Rheolwr Criw Marty Jones, Gorsaf Dân Trefyclo, Mr Richard Hersey, Rheolwr Gorsaf, Andrew Richards, y Diffoddwr Tân Hugh Lloyd a'r Diffoddwr Tân Jonny Samuel, y ddau o Orsaf Dân Llanfair-ym-muallt. 

Nid oedd y Diffoddwr Tân Ewan Jones, Gorsaf Dân y Drenewydd, na'r Diffoddwr Tân Gavin Copson, Gorsaf Dân Llanfyllin, yn gallu bod yn bresennol.​