Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cwrs Chwyldro ar Gyfer Gyrrwyr Ifanc

10/06/2019 00:00
Cwrs Chwyldro ar gyfer Gyrwyr Ifanc

Mae’r cwrs yma AM DDIM

Mae'r Cwrs Chwyldro yn gwrs hyfforddi undydd sy'n anelu at addysgu gyrwyr ifanc rhwng 15 a 25 oed am neges Diogelwch ar y Ffyrdd y Pump Angheuol, sy'n cynnwys: 

• Pwysigrwydd gwisgo gwregys diogelwch
• Effeithiau cyffuriau ac alcohol wrth yrru
• Y defnydd o ffonau symudol a diogelwch ffonau
• Effaith teithwyr eraill yn tynnu eich sylw
• Ymwybyddiaeth o oryrru
• Cymorth Cyntaf Brys

Mae'r hyfforddwr profiadol yn defnyddio cyflwyniad PowerPoint rhyngweithiol, rhithwirionedd 360 ymdrwythol, astudiaethau achos a modiwlau ymarferol i ddarparu ar gyfer pob arddull dysgu.


DYDDIADAU’R CWRS
Mehefin 22ain           Gorsaf Dân Aberteifi
Gorffennaf 20fed       Gorsaf Dân Llandrindod 
Medi 7fed                  Gorsaf Dân Hwlffordd
Hydref 19eg              Gorsaf Dân Caerfyrddin
Tachwedd 30ain        Gorsaf Dân Port Talbot
Ionawr 11eg  2020     Gorsaf Dân Gorseinon

AMSER
9.30 -15.30

Caniateir uchafswm o ddeg cynrychiolydd fesul sesiwn, a dyrennir lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin.

ARCHEBWCH NAWR

I archebu lle ar y Cwrs Chwyldro, neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rheolwr Diogelwch ar y Ffyrdd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn  revolutions@mawwfire.gov.uk