Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diffoddwr Tân o Ddoc Penfro yn helpu ymdrechion cymorth yn dilyn corwynt Maria

05/10/2017 09:00

Ddydd Llun 2 Hydref 2017, teithiodd y Diffoddwr Tân, Paul Dyson, o Ddoc Penfro i'r Caribî i helpu gyda'r ymdrechion i leddfu effeithiau'r trychineb.

Ym mis Medi, roedd corwyntoedd Irma a Maria wedi taro ynysoedd y Caribî, nes bod cymunedau cyfan mewn angen difrifol am gymorth.

Mae Paul yn cymryd absenoldeb di-dâl o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i weithio fel ymgynghorydd logisteg ar gyfer UK Aid, sy'n rhan o'r Adran Datblygu Rhyngwladol.​Yn ogystal â rhoi cymorth cyffredinol o ran yr ymdrech i leddfu effeithiau'r trychineb, prif dasg Paul fydd addysgu'r ynyswyr i ddefnyddio peiriannau a chyfarpar tân sy'n cael eu cludo i'r ardal yn rhan o'r ymdrech.

Mae Paul wedi gwasanaethu cymuned Doc Penfro fel diffoddwr tân am 20 mlynedd, ac o ganlyniad i'w rôl yn y Gwasanaeth Tân ac Achub, mae'n aelod o'r Gwasanaeth Chwilio ac Achub Rhyngwladol, a hefyd, yn fwy diweddar, Gwasanaeth Chwilio ac Achub y DU.

Nid hon yw ei daith gyntaf dramor. Yn 2010, cafodd Paul ei anfon i Haiti, yn rhan o ymateb y Gwasanaeth Chwilio ac Achub Rhyngwladol i'r daeargryn yno, ac yna i Japan yn dilyn tswnami 2011. Yn fwy diweddar, mae wedi bod yn gweithio fel ymgynghorydd i UK Aid.

Dywedodd Graeme Callan, y Rheolwr Gwylfa yng Ngorsaf Doc Penfro, "Rydym yn hynod falch o Paul a'r gwaith y bydd yn ei wneud allan yn y Caribî.

Mae'r lluniau ar y teledu o'r dinistr yn sgil y corwyntoedd yn rhai anodd edrych arnynt. Maent yn amlygu'r rôl bwysig sydd gan Paul a thimau lleddfu effeithiau'r trychineb i'w chwarae yno.

Rydym yn edrych ymlaen at ei groesawu'n ôl ar 20 Hydref, gan ei fod yn aelod hanfodol o'n criw yn Noc Penfro.

Mae Paul yn gwneud llawer iawn o waith ymgysylltu ag ieuenctid. Paul, ar y cyd â'r Rheolwr Gwylfa, Wayne Jarrett, a ddechreuodd y Cadetiaid Tân cyntaf yn Sir Benfro, ac maent yn dathlu eu 10fed blwyddyn eleni.

Mae hefyd yn gwirfoddoli gyda Gwobr Dug Caeredin, ac yn aml allan ar hirdeithiau, yn ystod ei amser ei hun, er mwyn helpu pobl ifanc i ennill y gwobrau."

Pob dymuniad da, Paul, oddi wrth bawb yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru!