Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diffoddwyr Tân y Trallwng yn anelu at Frig y Siartiau Pop y Nadolig hwn

23/11/2018 14:00

Ar 30 Tachwedd 2018 bydd diffoddwyr tân o'r Trallwng, Powys a phob cwr o ganolbarth a gorllewin Cymru yn lansio sengl mewn ymgais i gyrraedd brig y siartiau pop y Nadolig hwn.

Er eu bod yn hen arfer â dringo i'r entrychion, mae'r ymgais i recordio a rhyddhau sengl i gyrraedd brig y siartiau pop y Nadolig hwn yn her cwbl newydd i ddiffoddwyr tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.
Gweledigaeth Chris Birdsell-Jones, Diffoddwr Tân o'r Trallwng, oedd y grŵp, a ffurfiwyd o dan yr enw 'The Fire Tones'. Breuddwyd Chris oedd creu band o ddiffoddwyr tân a fyddai'n cyrraedd brig y siartiau gyda'r clasur tymhorol, “Do they know it’s Christmas?”.

Bydd y sengl yn codi arian ar gyfer Elusen y Diffoddwyr  Tân ac Ymddiriedolaeth Elusen Band-Aid.

Dywedodd y Diffoddwr Tân, Chris Birdsell-Jones, "Dechreuodd y cyfan tua'r adeg hon y llynedd pan oeddem mewn bar yn y Trallwng. Y gân gyntaf a glywsom yn cael ei chwarae oedd “Do they know it’s Christmas?”.

Wrth i ni eistedd yno roedd pawb yn y bar yn canu neu'n curo'r bar i sŵn y gân, a dechreuais feddwl tybed a allem fynd ati i wneud rhywbeth ar gyfer elusen.

Lleisiais fy syniadau, dim ond i bawb ddweud wrthyf fy mod yn breuddwydio! Ond ychydig ddyddiau yn ddiweddarach clywais y gân eto yn rhan o drac sain y ffilm, 'Daddy's Home 2', a phenderfynais fod hynny'n arwydd, felly i ffwrdd â mi."

Ar ôl cael y caniatadau angenrheidiol, aeth Chris ati i chwilio am dalent o Wasanaethau Tân ac Achub eraill yn y Deyrnas Unedig i gyfrannu at y sengl.

Llwyddodd i ennyn diddordeb a momentwm yn gyflym ymhlith diffoddwyr tân ledled y Deyrnas Unedig, a chafodd gynnig sesiwn recordio yng Ngholeg Cerdd BIMM, Birmingham, a hynny yn y stiwdio recordio newydd sbon. Teithiodd diffoddwyr tân o bob cwr o'r Deyrnas Unedig i Birmingham i recordio'r sengl, a hynny mewn sesiwn recordio 12 awr ddwys dan gyfarwyddyd y cynhyrchydd medrus Steve Osborne a'r trefnydd lleisiol, Louise Warren.

Ychwanegodd Chris, "Er mwyn anrhydeddu ysbryd y recordiad gwreiddiol, roeddem am recordio'r cyfan mewn diwrnod, yn union fel y sengl Live Aid gwreiddiol.

Mae'n rhaid i mi gyfaddef, roeddwn yn nerfus iawn ar y diwrnod ar ôl gwneud yr holl ymdrech, ac roeddwn yn poeni am bethau tebyg i 'A yw'r person hwnnw'n mynd i ddod? ac 'A yw hyn yn mynd i weithio go iawn? Ond aeth popeth yn wych, ac wrth glywed y trac gorffenedig yn cael ei chwarae yn y stiwdio, meddyliais, 'Waw', mae hyn yn fwy nag ychydig o hwyl; maen nhw'n gallu canu go iawn!'.

Rydym yn gwneud hyn er mwyn codi arian ar gyfer dau achos gwych. Rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael cyfle i weithio gyda grŵp o bobl mor dalentog, ac yn teimlo'n falch ac yn ffodus iawn o fod wedi bod yn rhan o brosiect mor wych, pa faint o arian bynnag y byddwn yn ei godi.

Mae The Fire Tones yn cynnwys dros 40 o bersonél y Gwasanaeth Tân. Yn ystod y sesiwn recordio bu'n rhaid i ni symud allan o'r stiwdio i lwyfan er mwyn recordio rhannau'r corws.”

Bydd y sengl, a fydd yn cael ei ryddhau ar 30 Tachwedd 2018, ar gael i'w brynu ar iTunes, Spotify ac Amazon Music, ac mae'r diffoddwyr tân hefyd yn bwriadu gwerthu CDs yn lleol.

Dywedodd y Dirprwy Brif Swyddog Tân, Rob Quin, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, "Mae hon yn fenter wych gan ein diffoddwyr tân yn y Trallwng, sydd wedi ymestyn ledled ein Gwasanaeth ni, yn ogystal â ledled Gwasanaethau Tân ac Achub eraill.

Rwy'n falch iawn o ddiffoddwyr tân Canolbarth a Gorllewin Cymru gan fod ein Gwasanaeth Tân ac Achub yn un o brif gyfranwyr Elusen y Diffoddwyr Tân. Mae ein diffoddwyr tân a'n staff cymorth yn mynd ati'n gyson i godi arian ar gyfer yr achos gwych hwn, boed hynny trwy ddulliau traddodiadol, er enghraifft golchi ceir a gwerthu cacennau, neu trwy gyfrwng prosiectau uchelgeisiol iawn, tebyg i The Fire Tones.

Alla i ddim aros i glywed y gân, ei phrynu, a dangos fy nghefnogaeth i The Fire Tones, Elusen y Diffoddwyr Tân a Band-Aid."

Rhag-archebwch y sengl heddiw: https://www.amazon.co.uk/They-Know-Christmas-Feed-World/dp/B07KH879YM/ref=sr_1_1?s=music&ie=UTF8&qid=1542378166&sr=1-1

Dilynwch The Fire Tones

Facebook: https://www.facebook.com/thefiretones999/

Twitter: @thefiretones999

Instagram: https://www.instagram.com/thefiretones999/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading