Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diwrnod Agored Gorsaf Dan Caerfyrddin a Phencadlys y Gwasanaeth

24/08/2017 11:00
Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnal Diwrnod Agored yng Ngorsaf Dân Caerfyrddin a Phencadlys y Gwasanaeth ddydd Gwener 1 Medi.

Rhwng 10am a 4pm, bydd Gorsaf Dân Caerfyrddin ar agor i'r cyhoedd, er mwyn rhoi'r cyfle i chi weld mewn manylder yr amrywiaeth o ddyletswyddau y mae Gwasanaeth Tân ac Achub yn eu cyflawni.

Bydd yna ddigonedd i'w wneud ar gyfer teuluoedd ifanc, gan gynnwys yr injan dân i blant, paentio wynebau, gemau plant, cyfle i gwrdd â Hebog a – bydd ein ffrind da Marshall y Ci Tân o Paw Patrol hefyd wrth law i gyfarch pobl ifanc trwy gydol y dydd.

Dywedodd Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Chris Davies, “Rydym yn falch iawn o groesawu'r cyhoedd i Bencadlys ein Gwasanaeth ar 1 Medi. Mae hwn yn gyfle ardderchog i'r cyhoedd ddysgu mwy am eu Gwasanaeth Tân ac Achub. Bydd gennym lu o arddangosiadau ac arddangosfeydd rhyngweithiol o'n gwaith, gan gynnwys Tân Sosban Sglodion, Tŷ Mwg, Diogelwch ar y Ffyrdd, Atal Tanau Bwriadol, Diogelwch ar Feiciau Modur, Achub o Ddŵr a llawer mwy.

Bydd ein diffoddwyr tân hefyd ar gael i roi cyngor ar ddiogelwch tân, ac i ymuno mewn amrywiaeth eang o weithgareddau llawn hwyl. 

Mae'n argoeli i fod yn ddiwrnod gwych, ac edrychaf ymlaen at eich cyfarch chi i gyd yno.”

Bydd gwasanaeth Parcio a Theithio am ddim ar gael o'r Drindod Dewi Sant trwy gydol y dydd.
Darperir cyfleusterau parcio anabl ar y safle.