Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diwrnodau Blasu 2019

17/06/2019 00:00

A ydych erioed wedi ystyried bod yn ddiffoddwr tân, ond ddim yn siŵr beth y mae’n ei olygu, neu sut beth yw’r broses ddethol?


Rydym yn cynnal cyfres o ddiwrnodau blasu a fydd yn rhoi cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych, yn ogystal â gwisgo cit diffoddwr tân a gweld beth y gallech ei wneud.


Os hoffech ddod i un i’r digwyddiadau hyn, cysylltwch ar y rhif ffôn canlynol: 01267 226839 neu anfonwch neges e-bost i:  

personnel@mawwfire.gov.uk​​