Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gorsaf Dân Castellnewydd Emlyn yn rhoi diffibriliwr i ysgolion cynradd

22/09/2017 11:00

Mae Gorsaf Dân Castellnewydd Emlyn wedi rhoi diffibriliwr am ddim i bob ysgol yn ei hardal weithredol leol.

Mae hon yn ffordd o ddiolch i’r gymuned leol am y rhoddion, y gwaith codi arian a’r gefnogaeth ddiweddar i adeiladu garej yn yr Orsaf, ac i brynu cyfarpar a cherbyd newydd.

Mae’r diffibrilwyr wedi cael eu rhoi i chwe ysgol yn yr ardal.

Ar nos Fercher, 20 Medi, ymwelodd yr athrawon â’r Orsaf am noson o hyfforddiant gyda’r Criwiau Tân a’r Elusen Cariad, a hynny er mwyn uwchsgilio eu hyfforddiant cymorth cyntaf a dod yn gyfarwydd â’r diffibrilwyr. 

 
 
 

​​​​