Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gorsaf Dân Cydweli yn darparu canolfan ar gyfer Heddlu Dyfed Powys

11/02/2019 15:00

Mae tîm Ystadau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn falch o gyhoeddi dechrau trefniant i letya Heddlu Dyfed Powys yng Ngorsaf Dân Cydweli, gan ddarparu canolfan i wasanaethu Cydweli a'r ardaloedd oddi amgylch. 


Dywedodd Sean Lloyd, Pennaeth Ymateb, Ardal Reoli Sirol Sir Gâr: 

“Rydym ni, y Gwasanaeth, yn cefnogi'r camau i ddefnyddio Gorsaf Dân Cydweli yn ganolfan hyblyg ar gyfer Swyddogion a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu i gefnogi'r gymuned leol. Bydd y ffordd newydd hon o weithio yn cefnogi ein nod strategol o weithio mewn partneriaeth, ac yn galluogi i drigolion Cydweli a'r ardaloedd oddi amgylch elwa ar argaeledd Swyddogion a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn eu cymunedau”.

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Gary Mills, Arweinydd yr Heddlu ar gyfer Sir Gâr:

“Mae'r symudiad hwn yn ymwneud â sicrhau bod y defnydd gorau yn cael ei wneud o arian cyhoeddus.  Rydym 'nawr yn canolbwyntio ar dreulio amser yn y gymuned yn gweithio gyda phobl leol, ac mae datblygiadau technolegol yn ein galluogi i wneud mwy o hyn. Nid ydym am dreulio llawer o amser yn ein gorsafoedd heddlu mewn gwirionedd, felly mae rhannu'r cyfleuster â Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yn helpu'r ddau wasanaeth i wneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael.” 

“Nid oes yna lawer o alw ar ein Swyddogion a Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu i ddychwelyd at orsaf yn ystod eu shifft. Bydd y ganolfan newydd hon yn rhoi'r hyblygrwydd i ni i sicrhau bod canolfan ar gael ar ein cyfer ar yr adegau hynny pan fydd arnom ei hangen. Mae'n bwysig i ni fod pobl Cydweli a'r gymuned oddi amgylch yn gwybod sut i ymgysylltu â ni.”