Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gwasanaeth Carolau Elusennol Blynyddol 2019

25/11/2019 00:00
​Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn croesawu'r tymor ewyllys da trwy gynnal ei Wasanaeth Carolau Elusennol Blynyddol.

Eleni, cynhelir y digwyddiad yng Nghapel Seion, Crymych am 7.00pm ddydd Mawrth 17 Rhagfyr 2019. Arweinir y gwasanaeth gan y Parchedig Ganon Illtyd Protheroe.

Dywedodd Chris Davies, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin:

“Rydym yn edrych ymlaen at y gwasanaeth carolau elusennol bob blwyddyn. Yn ogystal â bod yn ffordd wych o ddiolch i'r cymunedau rydym yn eu cynrychioli, mae hefyd yn ein galluogi i hyrwyddo a chefnogi ein dwy elusen enwebedig. Eleni, bydd yr holl gyfraniadau a ddaw i law yn mynd i Elusen y Diffoddwyr Tân a'r Gymdeithas Clefyd Niwronau Motor.

Ychwanegodd:

Mae'n fraint i ni fod urddasolion, Cynghorwyr, ffrindiau a chyd-weithwyr yn teithio o bob cwr o ardal y Gwasanaeth i fod yn bresennol yn y digwyddiad hwn, ac mae hynny'n crynhoi gwir ystyr y Nadolig."

Bydd Côr Ysgol Gynradd y Frenni a Chôr Meibion Clwb Rygbi Crymych yn ymuno â'n carolwyr brwd.

Bydd diodydd cynnes a byrbrydau ar gael ar ôl y gwasanaeth, a bydd croeso twymgalon yn disgwyl y cyhoedd, a hynny mewn achlysur sy'n siŵr o fod yn un o lawenydd mawr.

 ​