Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nadolig Diogel a Llawen 2019

27/11/2019 00:00
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dymuno Nadolig Llawen a Diogel i chi ar gyfer 2019

Gall yr adeg hon o'r flwyddyn fod yn brysur iawn, gyda llawer i'w wneud a'i drefnu i sicrhau eich bod chi a'ch teulu yn cael gwyliau hyfryd a gorffwysol. Mae yna anrhegion i'w lapio, coed i'w haddurno, bwyd i'w goginio a phartïon i'w trefnu. Hoffem ni yma yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru sicrhau nad ydych yn ychwanegu unrhyw straen diangen! Felly, ar 1 Rhagfyr, byddwn yn lansio ein Hymgyrch Diogelwch dros y Nadolig. Bydd yr ymgyrch yn rhoi cyngor a chanllawiau ar ddiogelwch i chi, yn ogystal â nodynnau atgoffa ar gyfer eich calendr, oll wedi'u cynllunio i'ch cadw chi a'ch teulu yn ddiogel yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig ac wedi hynny.

Cadwch lygad am ein Coblyn Nadolig ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. #coblyncarcus #blegoblyn

Yn ysbryd y Nadolig, byddwn hefyd yn cynnal cwis yn ystod yr ymgyrch, lle bydd gennych gyfle i ennill seinydd Sonos (wedi'i roi gan Lets Connect https://www.lets-connect.co.uk/).

Bydd rhagor o fanylion am y cwis yn dilyn ... ond awgrymwn eich bod yn cadw llygad ar ein negeseuon diogelwch dyddiol yn y cyfamser!


Bydd rhagor o fanylion am y cwis yn dilyn ... ond awgrymwn eich bod yn cadw llygad ar ein negeseuon diogelwch dyddiol yn y cyfamser!