Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd newydd i'r Awdurdod Tân

07/06/2019 12:00
Etholwyd Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd newydd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ddydd Mercher (5 Mehefin 2019) ar gyfer blynyddoedd y Cyngor 2019-21.

Penodwyd y Cynghorydd Jan Curtice o Gyngor Abertawe yn Gadeirydd yr Awdurdod Tân, tra penodwyd y Cynghorydd Elwyn Williams o Gyngor Sir Caerfyrddin yn Ddirprwy Gadeirydd.

Ymunodd y Cynghorydd Curtice â'r Awdurdod Tân yn 2012, a bu'n Ddirprwy Gadeirydd yr Awdurdod ar gyfer blynyddoedd y Cyngor 2017-19.

Dywedodd y Cynghorydd Curtice:

“Mae'n fraint hynod i mi gael y cyfle hwn i fod yn Gadeirydd yr Awdurdod Tân am y ddwy flynedd nesaf. Er nad wyf yn diystyru heriau'r rôl sydd o'm blaen, gan nad oes amheuaeth bod hwn yn gyfnod heriol iawn i'r Awdurdod Tân, rwyf hefyd yn hyderus bod gennym ni, fel Awdurdod Tân ac Achub, rôl hanfodol i'w chwarae yn ein cymunedau, ac edrychaf ymlaen at ddatblygu rôl y Gwasanaeth dros y blynyddoedd nesaf”.

Mae'r Cynghorydd Williams hefyd yn un o'r Aelodau sydd wedi gwasanaethu hiraf yn yr Awdurdod, yntau yn ogystal wedi ymuno ar 6 Mehefin 2012.

Dywedodd y Cynghorydd Williams:

“Rwyf wrth fy modd yn cael ymgymryd â rôl Dirprwy Gadeirydd yr Awdurdod Tân. Hoffwn ddiolch i'm cyd-weithwyr yn yr Awdurdod am eu pleidlais o hyder, a gallaf eich sicrhau y byddaf yn gwneud fy ngorau glas i gefnogi'r Cadeirydd i amlygu rôl a chylch gwaith yr Awdurdod Tân, ynghyd â'r pwysau economaidd presennol sy'n wynebu'r Gwasanaeth”.