Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwmp Achub newydd yn cael ei chyflwyno i Orsaf Tregaron

30/01/2018 15:00

Nos Lun, 29 Ionawr 2018, croesawodd criw a chymuned Tregaron bwmp achub newydd sbon yn swyddogol i'w Gorsaf Tân ac Achub.

Cafodd allweddi'r Pwmp Achub Volvo eu cyflwyno'n ffurfiol i'r Rheolwr Gwylfa, Aled Lewis, gan y Cynghorydd Rowland Rees-Evans, Cadeirydd Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ystod gwasanaeth i fendithio'r peiriant newydd, a gynhaliwyd gan y Canon Illtyd Protheroe, Caplan Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.Ar ôl cael yr allweddi i gerbyd mwyaf newydd yr Orsaf, dywedodd y Rheolwr Gwylfa, Aled Lewis, “Rydym wrth ein bodd yn croesawu'r pwmp achub newydd hwn i Orsaf Dân Tregaron. Mae hwn yn gerbyd gwych, ac mae'n amlygu ymrwymiad Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i ddarparu dim ond y cyfarpar gorau i amddiffyn ein cymunedau.

Mae'n anrhydedd gwasanaethu cymuned Tregaron fel Diffoddwr Tân ar alwad; mae'n yrfa sy'n eich gosod wrth galon y gymuned. Os hoffech helpu i wasanaethu cymuned Tregaron a'r cyffiniau, os ydych yn byw o fewn deng munud o'r Orsaf Dân, ac os ydych yn weddol ffit, yna galwch heibio yn ystod un o'n nosweithiau ymarfer, bob nos Lun, neu ffoniwch ein tîm recriwtio ar 01267 226832​.”

Dywedodd Prif Swyddog Cynorthwyol Dros Dro, Kevin Jones,“Er mwyn amddiffyn ein cymuned yn y ffordd orau, rhaid i ni sicrhau bod gan ein diffoddwyr tân y cyfarpar iawn, a'u bod wedi'u hyfforddi'n dda ac yn llawn cymhelliant wrth wneud eu gwaith.

Mae ein diffoddwyr tân yn delio ag amrywiaeth eang o sefyllfaoedd ar fyr rybudd, ac felly rhaid iddynt gael y cerbydau a'r adnoddau gorau er mwyn gwneud y gwaith hwn, sy'n aml yn beryglus. Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn buddsoddi'n barhaus yn ei fflyd o gerbydau a chyfarpar fel bod gan ein diffoddwyr tân yr adnoddau gorau posibl i ddelio ag achosion brys, gan eu gwarchod eu hunain a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.Dywedodd y Cynghorydd Rowland Rees-Evans, Cadeirydd Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae criwiau Tregaron wedi cael eu galw allan i 13 o danau mewn tai a 46 o wrthdrawiadau traffig ffyrdd, ac maent hefyd wedi ymateb i 507 o alwadau meddygol brys mewn cerbydau cyd-ymateb.

Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn costio 13c y diwrnod, sef £4 y mis, i bob unigolyn yng nghanolbarth a gorllewin Cymru. Mae'r gwerth am arian hwn yn dystiolaeth o ymroddiad ac ymrwymiad y criwiau ar alwad yn Nhregaron a ledled Ardal ein Gwasanaeth.”​​