Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uwch Siryf Powys yn ymweld â sesiwn hyfforddi Y Drenewydd

16/02/2017 10:00

Croesawyd Uwch Siryf Powys i sesiwn hyfforddi criw Ar-Alwad Y Drenewydd. Treuliodd Mrs Ann Tudor JP amser yn siarad gyda’r criwiau gan ddysgu mwy am rôl diffoddwyr tân Ar-Alwad, digwyddiadau a fynychwyd, a’r peiriannau ac offer yn yr orsaf. Cafodd yr Uwch Siryf weld arddangosiad o’r Pwmp Ymateb Gwledig a chriwiau yn defnyddio Offer Anadlu mewn tân mewn adeilad ffug. Wrth sefyll o bellter diogel, cafodd Mrs Tudor sylwebaeth gan WM Gardner o’r hyn a oedd yn digwydd.