Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Gwasanaeth Tân yn cyhoeddi neges am ddiogelwch mewn perthynas â thanau peiriannau sychu dillad

31/10/2017 08:00
                                       

Brynhawn dydd Llun, am 1.50pm, cafodd diffoddwyr tân o Dreforys a Phontardawe eu galw i dân mewn cegin yng Nglais, Pontardawe. 

Cafodd y tân, a achoswyd gan beiriant sychu dillad, ei ddiffodd gan y criwiau trwy ddefnyddio pedair set o Gyfarpar Anadlu a dau Gamera Thermol. Nid oedd y preswylydd yn yr adeilad pan gyrhaeddodd y diffoddwyr tân, a chafodd ei drin gan y diffoddwyr tân cyn cael ei gludo i'r ysbyty.

Gadawodd y criwiau y digwyddiad am 4.06pm.

 Yn dilyn y digwyddiad hwn, mae'r Gwasanaeth Tân yn cyhoeddi'r wybodaeth ganlynol am ddiogelwch peiriannau sychu dillad: 

 • Cyngor ar Ddefnyddio Peiriannau Sychu Dillad yn Ddiogel

 • Dylech bob amser ddilyn cyfarwyddiadau'r gweneuthurwr o ran sut i ddefnyddio'r peiriant a'i gynnal a'i gadw.

 • Dylech lanhau'r trap lint bob tro ar ôl defnyddio'r peiriant - gall croniadau o lint neu fflwff achosi tanau.

 • Peidiwch â gorlwytho socedi â phlygiau – mae watedd uchel peiriant sychu dillad yn golygu bod angen ei soced 13 amp ei hun arno. 

 • Cadwch lygad cyson ar beiriannau – peidiwch â rhoi dillad i sychu yn y peiriant cyn gadael y tŷ neu cyn mynd i'r gwely. Gall peiriannau sychu dillad gynnwys motorau pwerus â rhannau sy'n symud yn gyflym ac sy'n mynd yn boeth iawn. 

 • Peidiwch ag anwybyddu rhybuddion – os bydd arogl llosgi neu os bydd eich dillad yn teimlo'n boethach na'r arfer ar ddiwedd cylchred, trefnwch i'ch peiriant gael ei brofi.

 • Peidiwch â gorlwytho eich peiriant sychu dillad na rhoi eitemau ynddo sydd wedi'u defnyddio i amsugno hylifau fflamadwy, gan gynnwys olew coginio. 

Cyngor cyffredinol ar ddiogelwch rhag tân yn y cartref

 • Mae larymau mwg sy'n gweithio yn achub bywydau – Sicrhewch fod gennych larymau mwg sydd wedi'u gosod yn gywir a'ch bod yn eu profi'n rheolaidd - bob wythnos yn ddelfrydol. 

 • Sicrhewch eich bod chi a'ch teulu yn mynd i'r arfer o sicrhau bod eich cartref yn ddiogel cyn mynd i'r gwely. 

 • Dylai fod gennych lwybr dianc ar gyfer eich teulu rhag ofn y bydd tân.

 • Os bydd tân, sicrhewch eich bod yn dianc o'r eiddo cyn gynted â phosibl. Gall mwg fod yn wenwynig tu hwnt, yn enwedig mwg o beiriannau trydanol, a gall ei anadlu am ychydig eiliadau fod yn llethol.

 • Peidiwch â mynd yn ôl i mewn i'r tŷ i achub eiddo. 

Gallwch gael cyngor ar ddiogelwch yn y cartref a gwiriadau diogelwch tân yn y cartref am ddim gan eich Gwasanaeth Tân ac Achub lleol. Gallwch gysylltu â'r gwasanaeth trwy'r wefan isod neu trwy ffonio 0800 169 1234 i gael rhagor o wybodaeth. 

I gael yr holl wybodaeth y mae angen i chi ei gwybod am ddiogelwch trydanol, ewch i wefan Electrical Safety First yma