Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Newyddion

 • 19/06/2018

  09:25
  Mae Caffi Tân nawr ar agor
  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cwblhau prosiect cyffrous yn ddiweddar yng Ngorsaf Dân Aberystwyth, ac rydym 'nawr wedi agor Caffi Tân yn swyddogol! 
  Mwy
 • 13/06/2018

  15:00
  Diffoddwyr Tân y Drenewydd yn cario ysgol i gopa'r Wyddfa
  Ddydd Sul, Mehefin 10 2018, aeth diffoddwyr tân o Orsaf Dân y Drenewydd ati i ddringo i gopa'r Wyddfa, ond nid taith gyffredin mohoni, oherwydd roeddent yn cario ysgol tân ac achub.
  Mwy
 • 01/06/2018

  09:00
  Yn cyflwyno Gwobr Dewis y Bobl
  Bob blwyddyn, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ceisio cydnabod ymdrechion, cyflawniadau a chyfraniadau rhagorol ei ddiffoddwyr tân a'i staff cymorth yng nghymunedau canolbarth a gorllewin Cymru, a hynny yn ei seremoni flynyddol ar gyfer y Gwobrau Dathlu Llwyddiant.
  Mwy
 • 23/05/2018

  13:00
  GTACGC yn cael ei gydnabod yn arweinydd safonau amgylcheddol
  Ar yr ymgais gyntaf i ofyn, dyfarnwyd Lefel 5 – Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd 2016® i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  Mwy
 • 16/05/2018

  00:00
  Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn cymeradwyo Cynlluniau Llesiant lleol
   Mid and West Wales Fire Authority, along with Statutory Partners, have now approved all six Well-being Plans for publication. These can be viewed and accessed on our website.
  Mwy
 • 03/05/2018

  13:00
  Menter Morglawdd yn Harbwr Dinbych-y-pysgod

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ynghyd ag asiantaethau partner, ar fin cynnal ail ddigwyddiad Morglawdd yn Harbwr Dinbych-y-pysgod ar 11 Mai 2018. 

  Digwyddiad amlasiantaethol yw menter Morglawdd, a gynlluniwyd i ddangos i bobl ifanc sut i fwynhau’r ased mwyaf sydd ar gael iddynt – y môr.

  Mwy