Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Newyddion

 • 04/12/2019

  11:00
  Ballyclare i gyflenwi cyfarpar diogelu personol newydd i Ddiffoddwyr Tân Cymru
  Mae'r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru wedi cyhoeddi mai Ballyclare yw cyflenwr newydd y cyfarpar diogelu personol i ddiffodd tanau mewn adeiladau.

  Mwy
 • 27/11/2019

  00:00
  Nadolig Diogel a Llawen 2019
  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dymuno Nadolig Llawen a Diogel i chi ar gyfer 2019
  Mwy
 • 25/11/2019

  08:00
  Wythnos Diogelwch Trydanol 25 Tachwedd – 1 Rhagfyr

  Wythnos Diogelwch Trydanol 25 Tachwedd  1 Rhagfyr​


  Mae angen gwneud mwy i gadw pobl yn ddiogel rhag tanau trydanol meddai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Diogelwch Trydanol yn Gyntaf

  Mwy
 • 25/11/2019

  00:00
  Gwasanaeth Carolau Elusennol Blynyddol 2019

  Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn croesawu'r tymor ewyllys da trwy gynnal ei Wasanaeth Carolau Elusennol Blynyddol.

  Eleni, cynhelir y digwyddiad yng Nghapel Seion, Crymych am 7.00pm ddydd Mawrth 17 Rhagfyr 2019. Arweinir y gwasanaeth gan y Parchedig Ganon Illtyd Protheroe.

  Mwy
 • 19/11/2019

  00:00
  Gweminar Fyw - Cynllun Corfforaethol Drafft 2020-2025
  Gweminar Fyw - Cynllun Corfforaethol Drafft 2020-2025. 
  ​​
  Ddydd Llun 25 Tachwedd, rhwng 18:00 a 18:30, bydd y Dirprwy Brif Swyddog Tân Roger Thomas yn cynnal gweminar a thrafodaeth gyffredinol fyw ynghylch Cynllun Corfforaethol Drafft 2020-2025. 
  Mwy
 • 18/11/2019

  00:00
  Dweud eich dweud Ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru

  Dweud eich dweud: Ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru

  Rydym yn eich gwahodd chi i gymryd rhan yn ymgynghoriad Partneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru ar Amcanion Cydraddoldeb a chamau gweithredu ar gyfer 2020 i 2024.

  Rhannwch y gwahoddiad hwn gyda grwpiau a sefydliadau cymunedol syn gweithio gyda chydraddoldeb a gydach aelodau neu eich unigolion amrywiol. Mae unigolion amrywiol yn cynnwys pobl hŷn, iau, Du, Asiaidd a Lleiafrif Ethnig, anabl, lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws; pobl o wahanol grefyddau a chredoau; pobl syn feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth; a merched a dynion. 

  Mwy