Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Newyddion

 • 17/09/2018

  09:00
  Wythnos Diogelwch Nwy – 17-23 Medi 2018
  Mae Wythnos Diogelwch Nwy yn wythnos ddiogelwch flynyddol i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch nwy a phwysigrwydd gofalu am eich offer nwy. Mae'r Wythnos wedi'i chydgysylltu gan y Gofrestr Diogelwch Nwy, sef y rhestr swyddogol o beirianwyr nwy sydd wedi'u caniatáu'n gyfreithiol i weithio gyda nwy. 

  Mwy
 • 10/09/2018

  16:15
  Wythnos Diogelwch Busnesau 2018

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cyngor diogelwch tân i fusnesau, a hynny'n rhan o Wythnos Diogelwch Busnesau 2018 Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC). 

  Mwy
 • 07/09/2018

  12:00
  GTACAGC i gymryd yn her arloesi GovTech Catalyst
  Trwy ei raglen Trawsnewid2020, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymdrechu'n barhaus i wireddu ei weledigaeth o ddod yn arweinydd byd o ran ymateb i argyfyngau a diogelwch cymunedol, ac mae hwn yn gam arall tuag at gyflawni hynny.
  Mwy
 • 06/09/2018

  00:00
  Cyflwyno Pwmp Achub newydd i Orsaf Dân Crucywel
  Cafodd allweddi'r Pwmp Achub Volvo eu cyflwyno'n swyddogol i'r Rheolwr Gwylfa, Glenn Lewis, gan y Dirprwy Brif Swyddog Tân, Rob Quin, yn ystod gwasanaeth i fendithio'r peiriant newydd, a gynhaliwyd gan y Parchedig Mark Beaton, Caplan Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.
  Mwy
 • 05/09/2018

  12:10
  Lansio gêm addysgiadol arloesol ynghylch diogelwch rhag tân
  Mae'r tri gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru wedi bod yn gweithio ar y cyd â chwmni stiwdio ddigidol Matmi i gynhyrchu casgliad o adnoddau addysgiadol newydd, arloesol i'w defnyddio gan y cyhoedd ac athrawon mewn ysgolion ledled y wlad o'r wythnos hon ymlaen.
  Mwy
 • 31/08/2018

  12:00
  Trefniadau criwio newydd ar gyfer Gorsafoedd Tân Llanelli a Phontardawe
  Ddechrau 2019, bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn cyflwyno trefniadau criwio amgen yng Ngorsafoedd Tân ac Achub Llanelli a Phontardawe.
  Mwy