Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Newyddion

 • 10/06/2019

  00:00
  Cwrs Chwyldro ar Gyfer Gyrrwyr Ifanc
  Cwrs Chwyldro ar gyfer Gyrwyr Ifanc
  Mae’r cwrs yma AM DDIM

  Mae'r Cwrs Chwyldro yn gwrs hyfforddi undydd sy'n anelu at addysgu gyrwyr ifanc rhwng 15 a 25 oed am neges Diogelwch ar y Ffyrdd y Pump Angheuol, sy'n cynnwys: 

  • Pwysigrwydd gwisgo gwregys diogelwch
  • Effeithiau cyffuriau ac alcohol wrth yrru
  • Y defnydd o ffonau symudol a diogelwch ffonau
  • Effaith teithwyr eraill yn tynnu eich sylw
  • Ymwybyddiaeth o oryrru
  • Cymorth Cyntaf Brys
   
  Mwy
 • 07/06/2019

  12:00
  Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd newydd i'r Awdurdod Tân
  Etholwyd Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd newydd yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ddydd Mercher (5 Mehefin 2019) ar gyfer blynyddoedd y Cyngor 2019-21.
  Mwy
 • 04/06/2019

  00:00
  Diwrnod Hwyl i'r Teulu Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2019
  ​Diwrnod Hwyl i'r Teulu Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2019
  Canolfan Hamdden Gymunedol Penlan​
  Mwy
 • 04/06/2019

  00:00
  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru i Atgyfnerthu Ymdrechion i Atal Tanau gyda Grant FM Global

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) wedi llwyddo i gael grant Atal Tanau gan FM Global, un o yswirwyr eiddo masnachol mwyaf y byd. ​
   
  Mwy
 • 20/05/2019

  00:00
  Yr Wythnos Daenellu Genedlaethol 2019

  Yr Wythnos Daenellu Genedlaethol 2019


  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Daenellu Genedlaethol Cyngor Cenedlaethol y Penaethiaid Tân eleni. 

  Cynhelir yr ymgyrch o ddydd Sul 19 Mai i ddydd Gwener 24 Mai. Aeth Cyngor Cenedlaethol y Penaethiaid Tân a'r Rhwydwaith Taenellwyr Tân Cenedlaethol ati i wneud gwaith ymchwil i archwilio effeithiolrwydd a dibynadwyedd systemau taenellu. Gwelwyd bod systemau taenellu yn gweithredu ar 94% o achlysuron gan ddangos dibynadwyedd uchel iawn. y. 
  Mwy
 • 20/05/2019

  00:00
  Pen-blwydd Gorsaf Dân Llanelli yn 50 oed

  Pen-blwydd Gorsaf Dân Llanelli yn 50 oed

  Ddydd Iau 16 Mai, bu yna ddathliad yng Ngorsaf Dân Llanelli wrth nodi 50 mlynedd er agoriad swyddogol yr orsaf yn 1969. 

   
  Mwy