Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Newyddion

 • 16/10/2019

  00:00
  Amcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020- 2024

  Amcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020- 2024


  Rydym am glywed eich barn a'ch safbwyntiau am ein Hamcanion Cydraddoldeb arfaethedig ar gyfer 2020-2024.

  Rydym eisoes wedi ystyried yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthym yn ystod y misoedd diwethaf, a byddwn hefyd yn mynychu cyfres o gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau ein bod yn casglu ac yn ymgorffori cymaint o safbwyntiau â phosibl yn ein cynllun. Fodd bynnag, cyn i ni gwblhau'r cynllun hwn, hoffem glywed eich barn.

  Mwy
 • 09/10/2019

  00:00
  Antur Rob o Amgylch Cymru
  Antur Rob o Amgylch Cymru

  Ar 10 Medi, dechreuodd Rob Quin, a ymddeolodd o’i swydd fel Dirprwy Brif Swyddog Tân y ddiweddar, ar her Llwybr Arfordir Cymru, gan adael ei gartref yng Ngŵyr i gerdded ar hyd arfordir Cymru gyda’i gyfaill pedair coes ffyddlon, Meg. Bydd hyn yn cymryd tua dau fis. 

  Mwy
 • 01/10/2019

  00:00
  Cynllun Corfforaethol Drafft 2020 - 2025

  Dweud eich Dweud

  Cynllun Corfforaethol Drafft 2020 - 2025

  Mae yna ffocws cenedlaethol ar rymuso cymunedau i ddod ynghyd a datrys problemau, er mwyn adeiladu'r gymdeithas y maent am ei chael. Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydnabod bod gan ein cymunedau a'n partneriaid rôl hanfodol i'w chwarae o ran ein helpu i wella ein gwasanaeth, lleihau risg, a datblygu cymunedau mwy diogel. 

  Mwy
 • 21/09/2019

  09:30
  Llyfr Cydymdeimlad i'r Diffoddwr Tân Josh Gardener
  Er cof am Y Diffoddwr Tân, Josh Gardener, a fu farw ar ddydd Mawrth 17 Medi 2019, mae dau lyfr cydymdeimlo wedi eu gosod yng Ngorsaf Dân Aberdaugleddau a Phencadlys Ardal Reoli Hwlffordd.
  Mwy
 • 19/09/2019

  12:00
  Datganiad gan y Prif Swyddog Tân Chris Davies, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. 19 Medi 2019
  Yn dilyn y digwyddiadau trasig yn ardal Neyland, Aberdaugleddau ddydd Mawrth 17 Medi 2019, gallaf gadarnhau, â chalon drom, farwolaeth y Diffoddwr Tân, Josh Gardener, o Orsaf Aberdaugleddau.
  Mwy
 • 18/09/2019

  09:25
  Datganiad gan y Prif Swyddog Tân Chris Davies, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

  Ddydd Mawrth 17 Medi 2019, am oddeutu 11.30am, bu yna ddigwyddiad yn ymwneud â dau gwch o eiddo Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ardal Marina Neyland yn Aberdaugleddau.

  Gyda thristwch mawr, cadarnhaf fod y digwyddiad wedi arwain at farwolaeth Diffoddwr Tân yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

  Mwy