Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Newyddion

 • 25/03/2020

  00:00
  Ymgyrch Dawns Glaw 2020
  Ymgyrch Dawns Glaw

  Bydd Ymgyrch Dawns Glaw yn cael ei lansio'r wythnos hon, sef partneriaeth amlasiantaeth i leihau tanau bwriadol ledled Cymru.
  Mwy
 • 18/03/2020

  10:00
  Datganiad ynghylch Coronafeirws (COVID-19).
  Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru dawelu meddyliau pobl ein cymunedau yng nghanol yr achosion o'r Coronafeirws (COVID-19).
  Mwy
 • 02/03/2020

  00:00
  Her Beiciau Sefydlog
  Cymerodd diffoddwyr tân o Orsaf Dân Llandeilo ran mewn her beiciau sefydlog i godi arian ar gyfer Brigâd Dân Wledig Llandilo, sydd wedi bod yn brwydro'n ddiflino yn erbyn y tanau gwyllt yn Awstralia. Cafodd tref Llandilo yn Awstralia ei henwi ar ôl trefn Llandeilo yn Sir Gâr, ac mae'r Gorsafoedd Tân wedi cadw'r cysylltiad dros y blynyddoedd.  

  Mwy
 • 19/02/2020

  00:00
  NFCC Datganiad Safbwynt - Tân Mawr Llundain

  Yn y cyfarwyddyd, mae’r NFCC yn galw ar ysgolion i roi’r gorau i ail-greu golygfeydd o Dân Mawr Llundain a gosod modelau ar dân i ddangos sut y lledaenodd y tân o fecws bychan yn Pudding Lane i achosi Tân Mawr Llundain yn 1666.   

  Mwy
 • 17/02/2020

  00:00
  Storm Dennis 2020

  ​Storm Dennis
  Rhwng dydd Sadwrn 15 Chwefror a dydd Sul 16 Chwefror, derbyniodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr dros 1,000 o alwadau. Roedd bron hanner y rhain yn ymwneud ag ardal Canolbarth a Gorllewin Cymru, gyda 335 ohonynt yn gysylltiedig, yn uniongyrchol, ag amodau'r tywydd.

  Mwy
 • 06/02/2020

  00:00
  Tân Eiddo - Aber-miwl, Powys.
  Tân Eiddo - Aber-miwl, Powys. 

  Nos Sadwrn 1 Chwefror, aeth criwiau o'r Drenewydd, Trefaldwyn a'r Trallwng i'r afael â thân mewn eiddo yn Aber-miwl, Powys.

  Mwy