Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Newyddion

 

 Newyddion

 
 • 09/10/2019

  00:00
  Antur Rob o Amgylch Cymru
  Antur Rob o Amgylch Cymru

  Ar 10 Medi, dechreuodd Rob Quin, a ymddeolodd o’i swydd fel Dirprwy Brif Swyddog Tân y ddiweddar, ar her Llwybr Arfordir Cymru, gan adael ei gartref yng Ngŵyr i gerdded ar hyd arfordir Cymru gyda’i gyfaill pedair coes ffyddlon, Meg. Bydd hyn yn cymryd tua dau fis. 

  Mwy
 • 01/10/2019

  00:00
  Cynllun Corfforaethol Drafft 2020 - 2025

  Dweud eich Dweud

  Cynllun Corfforaethol Drafft 2020 - 2025

  Mae yna ffocws cenedlaethol ar rymuso cymunedau i ddod ynghyd a datrys problemau, er mwyn adeiladu'r gymdeithas y maent am ei chael. Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydnabod bod gan ein cymunedau a'n partneriaid rôl hanfodol i'w chwarae o ran ein helpu i wella ein gwasanaeth, lleihau risg, a datblygu cymunedau mwy diogel. 

  Mwy
 • 21/09/2019

  09:30
  Llyfr Cydymdeimlad i'r Diffoddwr Tân Josh Gardener
  Er cof am Y Diffoddwr Tân, Josh Gardener, a fu farw ar ddydd Mawrth 17 Medi 2019, mae dau lyfr cydymdeimlo wedi eu gosod yng Ngorsaf Dân Aberdaugleddau a Phencadlys Ardal Reoli Hwlffordd.
  Mwy

I gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ledled Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ogystal â’r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i helpu i’ch cadw chi a’ch cymunedau’n ddiogel, darllenwch y rhifyn diweddaraf o Calon Tân – cylchgrawn y Gwasanaeth

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac yn ymroddedig i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol ac yn hygyrch i'r cyhoedd. Yma gallwch ddod o hyd dolenni i'n holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol am y newyddion, digwyddiadau diweddaraf a negeseuon diogelwch.