Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Newyddion

 

 Newyddion

 
 • 17/09/2018

  09:00
  Wythnos Diogelwch Nwy – 17-23 Medi 2018
  Mae Wythnos Diogelwch Nwy yn wythnos ddiogelwch flynyddol i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch nwy a phwysigrwydd gofalu am eich offer nwy. Mae'r Wythnos wedi'i chydgysylltu gan y Gofrestr Diogelwch Nwy, sef y rhestr swyddogol o beirianwyr nwy sydd wedi'u caniatáu'n gyfreithiol i weithio gyda nwy. 

  Mwy
 • 10/09/2018

  16:15
  Wythnos Diogelwch Busnesau 2018

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cyngor diogelwch tân i fusnesau, a hynny'n rhan o Wythnos Diogelwch Busnesau 2018 Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC). 

  Mwy
 • 07/09/2018

  12:00
  GTACAGC i gymryd yn her arloesi GovTech Catalyst
  Trwy ei raglen Trawsnewid2020, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymdrechu'n barhaus i wireddu ei weledigaeth o ddod yn arweinydd byd o ran ymateb i argyfyngau a diogelwch cymunedol, ac mae hwn yn gam arall tuag at gyflawni hynny.
  Mwy

I gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ledled Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ogystal â’r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i helpu i’ch cadw chi a’ch cymunedau’n ddiogel, darllenwch y rhifyn diweddaraf o Calon Tân – cylchgrawn y Gwasanaeth

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac yn ymroddedig i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol ac yn hygyrch i'r cyhoedd. Yma gallwch ddod o hyd dolenni i'n holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol am y newyddion, digwyddiadau diweddaraf a negeseuon diogelwch.