Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Newyddion

 

 Newyddion

 
 • 14/02/2019

  14:00
  Llofnodi'r Siarter Dying to Work
  Mae Dying to Work yn ymgyrch sy'n ceisio gwneud mwy i ddiogelu cyflogaeth ar gyfer gweithwyr sydd â salwch angheuol.
  Mwy
 • 11/02/2019

  15:00
  Gorsaf Dân Cydweli yn darparu canolfan ar gyfer Heddlu Dyfed Powys
  Mae tîm Ystadau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn falch o gyhoeddi dechrau trefniant i letya Heddlu Dyfed Powys yng Ngorsaf Dân Cydweli, gan ddarparu canolfan i wasanaethu Cydweli a'r ardaloedd oddi amgylch. 
  Mwy
 • 30/01/2019

  00:00
  Banc Tecstilau Ionawr 2019

   Arwyr y Banciau Tecstilau!​

   

  Unwaith eto eleni, rydym yn falch o gefnogi ymgyrch Ailgylchu Elusen y Diffoddwyr Tân ar gyfer mis Ionawr, sef I'r Bag, I'r Banc.

   

  Mwy

I gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ledled Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ogystal â’r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i helpu i’ch cadw chi a’ch cymunedau’n ddiogel, darllenwch y rhifyn diweddaraf o Calon Tân – cylchgrawn y Gwasanaeth

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac yn ymroddedig i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol ac yn hygyrch i'r cyhoedd. Yma gallwch ddod o hyd dolenni i'n holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol am y newyddion, digwyddiadau diweddaraf a negeseuon diogelwch.