Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Newyddion

 

 Newyddion

 
 • 01/04/2020

  00:00
  Gynllun Corfforaethol 2020 - 2025

  Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn Cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2025

   

  Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2025

   

  Mae'r Cynllun Corfforaethol yn cyflwyno pedwar Nod Strategol yr Awdurdod ar gyfer y pum mlynedd nesaf – ynghyd â'i Amcanion Lles a Gwella ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod (2020/21).

   

  Mwy
 • 25/03/2020

  00:00
  Ymgyrch Dawns Glaw 2020
  Ymgyrch Dawns Glaw

  Bydd Ymgyrch Dawns Glaw yn cael ei lansio'r wythnos hon, sef partneriaeth amlasiantaeth i leihau tanau bwriadol ledled Cymru.
  Mwy
 • 18/03/2020

  10:00
  Datganiad ynghylch Coronafeirws (COVID-19).
  Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru dawelu meddyliau pobl ein cymunedau yng nghanol yr achosion o'r Coronafeirws (COVID-19).
  Mwy

I gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ledled Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ogystal â’r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i helpu i’ch cadw chi a’ch cymunedau’n ddiogel, darllenwch y rhifyn diweddaraf o Calon Tân – cylchgrawn y Gwasanaeth

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac yn ymroddedig i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol ac yn hygyrch i'r cyhoedd. Yma gallwch ddod o hyd dolenni i'n holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol am y newyddion, digwyddiadau diweddaraf a negeseuon diogelwch.