Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Newyddion

 

 Newyddion

 
 • 27/01/2020

  00:00
  Peiriant Sychu Dillad yn ddiogel
  Peiriant Sychu Dillad yn ddiogel​
   

  Nos Wener 24 Ionawr, am oddeutu 23:30, cafodd criwiau o Abertawe Canolog a Gorllewin Abertawe eu galw i dân mewn eiddo yng Nghanol y Ddinas, Abertawe. Ar ôl cyrraedd, daeth yn amlwg mai achos y tân oedd peiriant sychu dillad yn y gegin ar y llawr gwaelod. Diffoddwyd y tân gan y criwiau, a, diolch byth, nid oedd preswylwyr yn yr eiddo adeg y tân. 

  Mwy
 • 24/01/2020

  00:00
  Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

  Dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd mewn modd diogel

  A ydych yn bwriadu dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd? Mae'r dathliad yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 25 Ionawr, a dyma'r dathliad hwyaf a phwysicaf yn y calendr Tsieineaidd.


  Mwy
 • 20/01/2020

  00:00
  Diogelwch ar y Ffyrdd yn ystod y Gaeaf 2020
  ​Diogelwch ar y Ffyrdd yn ystod y Gaeaf​

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn galw ar bob preswylydd i gymryd gofal ychwanegol wrth yrru yn ystod y gaeaf eleni.
  Mwy

I gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ledled Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ogystal â’r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i helpu i’ch cadw chi a’ch cymunedau’n ddiogel, darllenwch y rhifyn diweddaraf o Calon Tân – cylchgrawn y Gwasanaeth

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac yn ymroddedig i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol ac yn hygyrch i'r cyhoedd. Yma gallwch ddod o hyd dolenni i'n holl sianeli Cyfryngau Cymdeithasol am y newyddion, digwyddiadau diweddaraf a negeseuon diogelwch.