Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Newyddion Diweddaraf

 
 • 16/10/2019

  00:00
  Amcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020- 2024

  Amcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020- 2024


  Rydym am glywed eich barn a'ch safbwyntiau am ein Hamcanion Cydraddoldeb arfaethedig ar gyfer 2020-2024.

  Rydym eisoes wedi ystyried yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthym yn ystod y misoedd diwethaf, a byddwn hefyd yn mynychu cyfres o gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau ein bod yn casglu ac yn ymgorffori cymaint o safbwyntiau â phosibl yn ein cynllun. Fodd bynnag, cyn i ni gwblhau'r cynllun hwn, hoffem glywed eich barn.

  Mwy
 • 09/10/2019

  00:00
  Antur Rob o Amgylch Cymru
  Antur Rob o Amgylch Cymru

  Ar 10 Medi, dechreuodd Rob Quin, a ymddeolodd o’i swydd fel Dirprwy Brif Swyddog Tân y ddiweddar, ar her Llwybr Arfordir Cymru, gan adael ei gartref yng Ngŵyr i gerdded ar hyd arfordir Cymru gyda’i gyfaill pedair coes ffyddlon, Meg. Bydd hyn yn cymryd tua dau fis. 

  Mwy
 • 01/10/2019

  00:00
  Cynllun Corfforaethol Drafft 2020 - 2025

  Dweud eich Dweud

  Cynllun Corfforaethol Drafft 2020 - 2025

  Mae yna ffocws cenedlaethol ar rymuso cymunedau i ddod ynghyd a datrys problemau, er mwyn adeiladu'r gymdeithas y maent am ei chael. Mae Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydnabod bod gan ein cymunedau a'n partneriaid rôl hanfodol i'w chwarae o ran ein helpu i wella ein gwasanaeth, lleihau risg, a datblygu cymunedau mwy diogel. 

  Mwy
 

 Twitter Diweddaraf

 
29/07/2019 15:56
RT @NPTLlanelliTown: Joint visits being conducted this afternoon with the Community Safety Team @mawwfire @StnFire #keepingthecommunitysafe…
Gweld
29/07/2019 15:56
RT @gorsaf: Great to see @huwstephens @charlottechurch @dotdavies1 @ElinCeredigion in town last night. Next weekend sees the start of Car…
Gweld
29/07/2019 15:55
RT @Stn71W: Last night we presented WM Owens with gifts from the crew for his 40 years service #legend #40years https://t.co/OCaREi5gye
Gweld
29/07/2019 15:55
RT @Machynllethfire: On Saturday 02P1 took part in Machynlleth carnival, great fun had by all the crew! Many thanks to all the organisers a…
Gweld