Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mae ein Cynllun Corfforaethol 2017 - 2022 a Deddf 2015 Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)

Isod mae tabl sy'n amlinellu sut mae'r Amcanion Corfforaethol Drafft a amlinellwyd yn ein Cynllun Corfforaethol Drafft 2017 - 2022 alinio â'r nodau Lles o fewn y Lles (Cymru) 2015 Cenedlaethau'r Dyfodol.​