Page 3 - CalonTan_Edition1 CYM
P. 3

Cynnwys

Rhifyn1 | Haf 2017                   HAVE YOU GOT WHAT IT TAKES?
         2 	 Croeso’r Prif Swyddog Tân			
           	 Chris Davies QFSM MBA     RFOINERC-ECRFAUIGLITLHMTEERNT

3 	 Cadeirydd yr Awdurdod Tân 			
	 Y Cynghorydd Rowland Rees-Evans

7 	 Medal Gwasanaeth Tân y Frenhines		                                                                                           |
	 Prif Swyddog Tân Chris Davies wedi ei urddo 		

	 â Medal Gwasanaeth Tân y Frenhines.

9 	Cruz Cymru 						

	 GTACGC ddigwyddiad newydd ar faes 			

	 Sioe Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt.	

10	 Peiriant Cryno Arloesol 				

	 Treialu Peiriant Cryno Arloesol.

13	 Y Fforwm Anabledd 				
	 Dewch i gwrdd ag Aelodau Fforwm Anabledd 		
	 y Gwasanaeth.	

14 	 Ymgyrch Dawns Glaw 			      	

	 Tasglu amlasiantaethol yn llwyddo i leihau nifer 		

	 y tanau glaswellt yng Nghymru.

17 	 Creu Hanes	 					

	 Tair diffoddwraig tân amser cyflawn yn criwio 		

	 Peiriant Tân yng Ngorsaf Llanelli.
   LLCDynauaygnlnlnsNasiaargildeoohaeyCCsmfeouerrlburRoy.b	dhleyaeidhudaaCuyuentlalHn	Hyayuddrrg	oolaggsewen	neGllwt			asa	n	aet		h 	 0fweCp	f-o3oybwns7soyiw0wtsl@ltt.c6iwtwhta0ac:cn6hnh0c:câ6ggN9cc9i..ggoovv..uukk
19 	

	
	

21 	

	
	

22 	 Erthyglau Newyddion       Mynnwch y Newyddion, y
24 	 Gyrfaoedd            Rhybuddion, y Manylion
25 	 Recriwtio            am Weithgareddau, yr
26 	 Digwyddiadur           Hyrwyddiadau a’r Negeseuon
                   Diogelwch diweddaraf.

27 	 Ymunwch â’r Sgwrs

28	 Calendr Ymgyrch oedd		

                                                                                                               1
   1   2   3   4   5   6   7   8