Page 6 - CalonTan_Edition1 CYM
P. 6

GWYBODOeddech Chi’n       Rydym yn cwmpasu’r ardal
  KNDOidWYou         fwyaf yng Nghymru a Lloegr

                 cilomedr sgwâr

                Mae ein poblogaeth breswyl tua 900,000

                Mae'r boblogaeth yn chwyddo’n sylweddol i dros 1.5 miliwn o ganlyniad i dwristiaeth

                 Mae tanau porfa a choedwig Ers 2006, mae ein presenoldeb

      Rydym y        7%yn cyfateb i tua     mewn tanau       77%
                               bwriadol wedi
   ymateb i rhwng      o’n gweithgarwch blynyddol  GOSTWNG

  200-300                          mewn tanau       43%
       o Danau mewn                  damweiniol wedi
     Simneiau bob blwyddyn                GOSTWNG

Roedd ein hymateb                      i danau mewn      29%
                               anheddau wedi
1%i Alwadau Ffug yn                     GOSTWNG

yn unig o’n gweithgarwch yn                 i danau mewn safleoedd 58%

       2016/17                     proffesiynol wedi
                               GOSTWNG
    93%Lleihawyd hyn

        ers 2006

Dros y 5 mlynedd diwethaf    Dros y 5 mlynedd diwethaf  MAE HYN OLL OND
  rydym wedi cynnal      rydym wedi ymwneud â dros    YN COSTIO

 105,000            160,000           £4

    o Archwiliadau         o bobl ifanc trwy     Y MIS I CHI
   Diogelwch Cartref       amrywiaeth o raglennu
  yn ein cymunedau
                   addysgiadol ac atal.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11