Page 7 - CalonTan_Edition1 CYM
P. 7

Mae gennym             Mae dwysedd y boblogaeth                  Mae bron
                                                 i hanner
Y 4ydd isaf o ran             ar draws ardaloedd                    arfordir
                                                 Cymru o
 ‘cost fesul gorsaf’         y gorsafoedd yn amrywio o                  fewn ein
    yng Nghymru a Lloegr      8 person fesul cilomedr
                                            HARDAL NI
Y 3yddMae gennym uchaf          sgwâr yn Llanwrtyd
                           i                tua 650 cilomedr ohono
 ‘ran teneurwydd poblogaeth’
                      2526 o bobl fesul             Ni yw
    yng Nghymru a Lloegr       cilomedr sgwâr yng
                     Nghanol Abertawe             Yr 2il rataf o ran

                                          ‘cost fesul cilomedr sgwâr’

                                           ledled Cymru a Lloegr

     Mae ein gweithgarwch    Mae tua                      13000yRmyadtyemb iytnua
     ymateb meddygol, trwy
     gynllun gyd-ymatebydd,   185,000                         o bdodbigbwlywdyddidadynau

  64%wedi cynyddu          o bobl yn teithio llai na 10 cilomedr     Mae cyfanswm nifer y
          2er0s06      i’r gwaith ledled ein hardal bob dydd.    Tanau yr ydym yn ymateb

Mae 8% o’n gweithgarwch,          Mae 84,000 o bobl yn           iddynt bob blwyddyn

tua 1000 o ddigwyddiadau’r flwyddyn        teithio 10 - 30 cilomedr ledled  67%wedi’i leihau
yn Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd          ein hardal bob dydd.            ers 2006

  Ers 2006, mae ein presenoldeb yng    Mae 39,000 o bobl yn
  Ngwrthdrawiadau Traffig
                          teithio mwy na 30 cilomedr
 39%Ffordd wedi gostwng o             bob dydd

                      Mae 56,000 o bobl yn

                         gweithio o’u cartrefi bob dydd

20%Ers 2006 rydym wedi lleihau ein cyllideb o                    www.mawwfire.gov.uk
 sef £9 miliwn                                    www.tancgc.gov.uk

Rydym wedi llwyddo i wneud hyn trwy leihau ein gwariant ar:

      Criwiau wedi lleoli yng ngorsafoedd o £3,630,000
               Staffio o £1,971,000

   Gwella ein prosesau busnes a wnaeth arbedion o £3,416,000
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12