Page 10 - CalonTan_Edition2 Welsh
P. 10

Gwobrau                                  Dathlu                     Llwyddiant


            Gwobr Elusen y Diffoddwyr Tân

            Rheolwr Gorsaf Robert Raynor


                                Gwobr Cyflawniad Unigol
                                Rheolwr Criw Rhys Thomas

       Bu Dathlu Llwyddiant yn llwyddiant ysgubol unwaith eto eleni, a hynny saith mlynedd ers cynnal
       y seremoni gyntaf. Ddydd Iau 26 Hydref, cafodd staff o bob rhan o’r frigâd eu gwobrwyo am
       eu hymdrechion aruthrol, eu hymrwymiad rhagorol, a’u cyfraniad parhaus at Wasanaeth Tân ac
       Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

       Roedd y seremoni wobrwyo, a gynhaliwyd unwaith eto yn Neuadd fawreddog y Brangwyn,
       Abertawe, ac a lywyddwyd gan gyflwynydd BBC News, Sian Lloyd, yn gyfle i gydnabod
       tîm Canolbarth a Gorllewin Cymru am y gwaith ymroddedig y mae’n ei wneud bob dydd i
       wasanaethu’n well y cymunedau y mae’n eu hamddiffyn

          Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am fwy o luniau o’r noson!
         MEWNRWYD STAFF
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15