Page 12 - CalonTan_Edition2 Welsh
P. 12

10


      JaniceDudley
      Teyrnged i’r Cynghorydd Janice Dudley                                Roedd ei chalon hi yma gyda ni, ond nid oedd
                                yn teimlo y gallai barhau i roi’r ymrwymiad
                                yr oedd am ei roi, tra hefyd yn cyflawni ei
                                dyletswyddau fel Maer Castell-nedd Port
                                Talbot. Roeddwn i, ynghyd â llawer o rai
                                eraill, yn ystyried ei hymadawiad yn gyfnod
                                sabothol – yn flwyddyn allan, lle y byddai,
                                gobeithio, yn dychwelyd y flwyddyn nesaf.
                                Rwy’n eithriadol o drist bod ei hymadawiad hi
                                bellach yn un parhaol, a bydd colled enfawr ar
                                ei hôl.
                                Wrth ddarllen y teyrngedau i Janice, mae’r
                                parch yr ydych wedi ei ddangos iddi yn
                                destament i gymaint o ran oedd ganddi yn
                                ein teulu, ac rwy’n gwybod y bydd pob un
                                ohonom yn ei chofio fel un ohonom ni.

      Gyda thristwch mawr ac atgofion melys       Roedd Janice yn wraig ddewr a frwydrodd
      y rhoesom ein cyfaill, ein cydweithiwr,      dros yr hyn yr oedd yn credu ynddo, a hynny
      a’n cyn-Gadeirydd, y Cynghorydd Janice       â’i holl galon. Roedd yn rym gwirioneddol
      Dudley, i orffwys ddydd Gwener 1 Medi,       pan fyddai angen, ac yn rhywun na fyddwn
      yn dilyn ei marwolaeth annhymig.          wedi dymuno ei chroesi. Ond ni allwn beidio
                                â gwenu wrth ddarllen teyrnged iddi gan un
      Bu Janice yn Aelod o’r Awdurdod am 13       o’i chydweithwyr o Gastell-nedd Port Talbot,
      mlynedd, gan ein cynrychioli fel Cadeirydd     Rebeca Phillips, a ddisgrifiodd Janice fel
      y llynedd. Roedd y rôl hon yn goron ar y      ‘Glamour Puss”, ac, yn wir, dyma sut yr wyf
      cyfan i Janice, ac roedd yn benodiad yr oedd    yn dymuno ei chofio hefyd.
      yn hynod falch ohono. Roedd Janice yn
      ystyried y Gwasanaeth yn deulu estynedig;     Cysga’n dawel Janice.
      yn ei geiriau ei hun, ni oedd ei “bechgyn a’i
      merched’, ac, yn ddi-os, roedd hi’n gofalu
      amdanom ni i gyd.

      Roedd Janice yn ffrind, yn ogystal ag yn
      gydweithiwr, a gwn fod y penderfyniad i      Chris
      ymddiswyddo o’r Awdurdod eleni wedi bod      Y Prif Swyddog Tân Davies QFSM
      yn un anodd iawn iddi.        Twitter feed / Promo / Safety Messages

         MEWNRWYD STAFF
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17