Page 3 - CalonTan_Edition2 Welsh
P. 3

Cynnwys
      Rhifyn 2 | Hydref 2017              2   Croeso’r Prif Swyddog Tân
                 Chris Davies QFSM MBA
              3   Cadeirydd yr Awdurdod Tân
                 Y Cynghorydd Rowland Rees-Evans
              6   Dweud eich dweud am ein!
                 Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer
                 2018-2023

              8   Gwobrau Dathlu Llwyddiant
              10   Janice Dudley
                 Teyrnged i’r Cynghorydd Janice Dudley
              12   Prosiect Offer Anadlu
                 Diffoddwyr Tân yn cychwyn ymateb yn
                 weithredolgan ddefnyddio Offer Anadlu
                 newydd sbon.
              13   Fforwm LGBT
                 Dewch i Gwrdd ag Aelodau Fforwm
                 LGBT y Gwasanaeth
              14   Pwmp Achub Newydd
                 Côr Ysgol yn Croesawu Pwmp Achub
                 Newydd i Grymych
              17   Strategaeth Ystadau
                 Bwletin yr Adran Ystadau – Hydref 2017   Cysylltwch â Ni
              19   Diogelwch Y Gaeaf             www.tancgc.gov.uk

                 Cadwch yn ddiogel ar y ffyrdd y gaeaf hwn. ffoniwch:
              20   BANG                    0370 6060699
                 Y Gwasanaeth Tân yn annog y cyhoedd i fynd i  e-bostiwch:
                 arddangosfeydd tân gwyllt sydd wedi’u    post@tancgc.gov.uk
                 trefnu eisoes.
                                       Mynnwch y Newyddion, y
              22   Diffoddwr Tân am Ddiwrnod         Rhybuddion, y Manylion
              24   Corwynt Maria               am Weithgareddau, yr
                                       Hyrwyddiadau a’r Negeseuon
              26   Hillympics 2017              Diogelwch diweddaraf.
              28   Gyrfaoedd
              29   Recriwtio Ar Alwad

              30   Digwyddiadur


                                                         1
   1   2   3   4   5   6   7   8