Page 4 - CalonTan_Edition2 Welsh
P. 4

2      Croeso’r Prif Swyddog Tân      Chris Davies QFSM MBA
      Y Prif Swyddog Tân

                                Croeso i rifyn yr Hydref o Calon Tân. Fel
                                y gwelwch o’r holl erthyglau sydd wedi’u
                                cynnwys yn rhifyn y chwarter hwn, bu’n
                                gyfnod prysur iawn i’r Gwasanaeth.
                                Bu gwylio ein staff ar gyfres ‘Tân’ S4C dros
                                yr wythnosau diwethaf yn brofiad cwbl
                                wylaidd i mi – mae ymroddiad, ymrwymiad
                                a phroffesiynoldeb y staff wrth eu gwaith
                                bob dydd yn ddiguro, ac mae eu hymdrech i
                                ddiogelu’r rhai sy’n galw arnynt am gymorth
                                yn rhagorol.
                                Roeddwn hefyd yn hynod falch wrth sefyll o
                                flaen 300 o aelodau o staff a’u teuluoedd yn
                                ein Seremoni Wobrwyo Dathlu Llwyddiant
                                flynyddol yn Neuadd Brangwyn ar 26 Hydref.
                                Yn ystod y noson, cydnabuwyd ein staff
                                am eu llwyddiannau, a hynny ar sail unigol,
                                yn rhan o dimau, gorsafoedd ac adrannau.
                                Cydnabuwyd hefyd yr atebion arloesol a
                                roddwyd ar waith gan ein staff, yr ymdrech a
                 Chris Davies QFSM MBA     wnaed ganddynt i godi arian ar gyfer Elusen
                    Prif Swyddog Tân    y Diffoddwyr Tân, a dewrder anhygoel y
                                criwiau wrth achub bywydau. Ond yr hyn a
                                dynnodd fy sylw fwyaf gydol y noson oedd
                                gwasanaeth ac ymroddiad ein staff dros
                                gyfnod hir o amser, gydag 80 ohonynt yn
                                cael eu cydnabod am ymroi dros 20 mlynedd
                                o wasanaeth i gymunedau Canolbarth a
                                Gorllewin Cymru. Rydym yn hynod ddiolchgar
                                i bob un ohonoch. Diolch.

                                Gobeithiaf y byddwch yn mwynhau’r rhifyn
                                hwn!                                Dilynwch y Prif Swyddog Tân Chris Davies ar Twitter
                                @MAWWChrisDavies
         MEWNRWYD STAFF
   1   2   3   4   5   6   7   8   9